20 december 2016

Waargemaakte beloften en plannen voor het nieuwe jaar

December 2016
Voornemens

Dit college en deze coalitie hebben zich voorgenomen te werken aan een gemeente die dicht bij de inwoners, organisaties en bedrijven staat; een gemeente waarin bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers en organisaties met elkaar samenwerken aan de best mogelijke oplossingen voor zaken die in onze gemeente spelen. We willen een gemeente zijn waar mensen omzien naar elkaar, waar onze jeugd veilig en gezond kan opgroeien, waar ouderen zo lang mogelijk actief mee kunnen blijven doen, waar iedereen maximaal in zijn kracht staat en waar mogelijk zijn steentje bijdraagt, en waar degenen die dat nodig hebben op een goed vangnet kunnen rekenen, zodat niemand tussen wal en schip valt. We willen een gemeente zijn waar ruimte is om te ondernemen, waar ondernemerschap wordt gestimuleerd zodat we samen een gezonde lokale economie creëren en waar het goed toeven is in onze prachtige en gevarieerde omgeving. We willen dat alles wat wij als gemeente doen en laten maximaal bijdraagt aan het geluk van onze inwoners.

Hoe hebben we dit de afgelopen tijd waargemaakt? Heeft u even? Een inventarisatie van gerealiseerde resultaten leverde een schier eindeloze opsomming op. Iets om trots op te zijn, want veel is gerealiseerd ondanks economische tegenwind en tijdens een periode van grootschalige transities in het sociale domein.
Wat ons betreft bevatten de volgende pagina’s per portefeuille de highlights.

KLIK HIER OM HELE BESTAND TE LEZEN