Door op 10 september 2017

Van wethouder Blonk

Van de wethouder

Besteding overschot 2016 en meevaller Rijk

Aanstaande vrijdag (eind juli red.) ga ik met vakantie en het is goed om nog even een beschouwing te geven over hetgeen ik in de afgelopen weken heb meegemaakt.

Deze weken stonden vooral in het teken van het maken van voorstellen voor de besteding van het eenmalige exploitatieoverschot 2016 van 2.9 miljoen euro in het sociaal domein. En de structurele meevaller van € 850.000,- uit de zogenaamde meicirculaire van het Rijk. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd met bestedingsvoorstellen te komen. Binnen en buiten de organisatie is geïnventariseerd waar in het Sociaal Domein nog extra aandacht nodig is. In juni zijn deze voorstellen aan de gemeenteraad en adviesraden gepresenteerd en de raadsfracties is ook gevraagd voor 1 juli nog suggesties te doen.

Inmiddels is door het college op 25 juli een besluit genomen en 26 juli zullen de raadsleden en adviesorganen worden geïnformeerd en vrijdag zal de Pers hier aandacht aan schenken.

Omdat het nogal een complex en omvangrijk verhaal is volsta ik hier door te verwijzen naar bijgevoegd raadsvoorstel. Als u dit leest zult u begrijpen dat ik blij ben met dit sociale voorstel en hoop dat de meerderheid van de gemeenteraad dit ook wordt. September wordt het in de commissie Samenleving en de Gemeenteraad besproken.

Andere opvallende zaken waren:

Leerwerktraject

Acht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een leerwerktraject aangeboden gekregen van de Woonzorggroep Samen. Blije mensen die weer perspectief zien in hun leven. Zij spraken zelf over een dalletje waar ze in zaten en nu weer uitkomen.

Van een Syrische vluchteling kreeg ik een schilderij overhandigd als dank voor bewezen diensten door de Nederlandse staat. Een mooi gebaar.

 

A Local Swim

De Local Swim ten behoeve van de ziekte ALS heeft ruim € 50.000.- opgebracht: drie keer zoveel als het eerste jaar. Behalve dat ik 750 meter in de haven heb gezwommen, heb ik ook meegeholpen aan de communicatie over dit evenement.

 

Wmo adviesraad

Afscheid genomen van drie gerespecteerde leden van de Wmo adviesraad Arthur Brand, Wouter Vogel en Hillie Stallinga. Jammer dat deze kanjers zijn gestopt.

 

Westfriese markt

Inmiddels drie keer meegelopen in de optocht van de Westfriese markt. Mooi weer en veel belangstelling uit binnen- en buitenland.

 

 

Scouting Aquarius Dirkshorn

Sponsordag van de scouting in Dirkshorn bezocht. Goede indruk gekregen van hetgeen daar voor jongeren wordt gedaan. Respect.

 

 

 

Muziektuin en kunstplein

Muziektuin en kunstmarkt bezocht. Mooi weer een prachtig muzikaal programma en zeer veel kunstliefhebbers.

Evaluatie subsidiebeleid

Een onderwerp dat in de afgelopen periode ook veel aandacht heeft gekregen, is de evaluatie van het subsidiebeleid voor sport-, jeugd-, en kunst- en culturele verenigingen. Er zijn drie bijeenkomsten gehouden waar verenigingen hun ervaringen konden uiten.

Van belang daarbij was: op halen wat de consequenties van het beleid zijn. Ook is gestart met de evaluatie van het mantelzorgbeleid.

Voor beide evaluaties geldt dat in de raadsvergadering van november eventueel voorstellen worden behandeld om het beleid aan te passen.

 

 

Mochten jullie mij  wensen te spreken of per mail (ben.blonk@schagen.nl)  willen benaderen: aarzel niet.

Allemaal prettige vakantie toegewenst. Tot in september.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk.