Raadsleden

Hans Heddes

Hans Heddes

wethouder

duurzaamheid, infrastructuur en openbaar gebied
Jan Schrijver

Jan Schrijver

Raadslid

Gemeenteraadslid, commissielid Ruimte.