Standpunten

Zoeken

Onderwijs

De PvdA streeft naar brede scholen. Daarin wordt de samenwerking tussen basisscholen, sport & cultuur, peuterspeelzalen & kinderdagverblijven en (para-)medische voorzieningen gestimuleerd.

Lees verder

Sociale zekerheid

De PvdA wil de inwoners van onze gemeente steunen door eerlijke uitvoering van de Wmo.

Lees verder

Wonen

De PvdA is een groot voorstander van het bouwen van woningen voor inwoners die het niet breed hebben.

Lees verder