Door op 29 juli 2016

Van wethouder Blonk: over huishoudelijke hulp, statushouders, bewegen, Leeuwen en aanbesteden

Zo, mijn laatste blog voor de vakantie. Vanaf 24 juli a.s. zal ik een maand gebruiken om mijn hoofd weer wat leeg te maken en weer eens wat intensiever op te trekken met mijn dierbaren.

Huishoudelijke Hulp 1

De afgelopen maand was wel weer intensief. Zo hebben wij zo’n 600 mensen benaderd, die alsnog voor schoonmaakhulp in aanmerking komen. Daar hebben onze wijkteams hun handen vol aan gehad. Voor zover mij nu bekend, is dit goed verlopen. Ook is het onderwerp nog in de laatste raadsvergadering besproken en de fractie van de SP kon terecht claimen, dat zij van het begin af aan tegen het gevoerde beleid was. Dat was ook de fractie van Wens4U, maar die leek ook te kunnen leven met het standpunt dat de andere partijen hadden ingenomen. Hoe het ook zij, het beleid is aangepast en spannend wordt het nog als in het vierde kwartaal de financiële consequenties inzichtelijk worden. Er moest immers bezuinigd worden en hoe dat nu uitpakt is nog onzeker.

Vluchtelingen/ vergunninghouders

De vergunninghouders zijn inmiddels gehuisvest in Huis ter Duin in Petten. Zo’n 185 ontheemden zijn daar neergestreken en dit is allemaal geruisloos verlopen.  De kinderen gaan naar school in Petten of in Den Helder en dat lijkt prima te verlopen. Zowel van de schoolleiding als van mijn kleinkinderen, die ook in Petten naar school gaan, hoor ik goede berichten.

Foto: SchagenFM

Foto: SchagenFM

Vandaag ontving ik het bericht dat er 10 vergunninghouders aan het bollen pellen zijn. Mooi.

Mijn vriend die tegenover Huis ter Duin woont, vertelde dat hij geen verschil merkt met de periode dat er Polen werden gehuisvest.  Het is gewoon rustig rondom het Huis.

 

Jeugd en overlast

De pilots jeugd in Tuitjenhorn en Schagen centrum verlopen, zo lijkt het, positief.  De jongerenwerker uit het wijkteam onderhoudt een goed contact met de jongeren. Door de mensen van het wijkteam wordt met de jongeren en hun ouders gesproken en zo nodig wordt specifieke hulp geboden. Alles met een positieve benadering.

Daar waar toezicht en handhaving nodig is, speelt de politie een belangrijke rol. Deze week is er gesproken met de signaleerders van de overlast aldaar en die bemerkten een positief effect van de aanpak. Dit betekent niet dat we er al zijn, want de problematiek is vaak onvoorspelbaar maar het geeft wel aan dat we op de goede weg zijn.

Dementie en valpreventie

Onderwerpen waar ik o.a. met de woongroep Samen over in gesprek ben, zijn: dementie en valpreventie. Op dit terrein gebeurt al heel veel, maar het is bekend dat deze onderwerpen nog veel aandacht nodig hebben. Mijn vraag aan het veld is dan ook: wat missen we nog en waar moet de gemeente nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid nemen. Aan het antwoord op die vraag wordt gewerkt.

Bewegen voor de jeugd

Een onderwerp dat mij ook bezig houdt, is het gemis van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding op veel scholen. In overleg met Sportservice breng ik in beeld hoe dat in Schagen nu geregeld is en of de gemeente hierin een stimulerende rol moet vervullen.  We weten immers dat wij en dus ook de jeugd te weinig bewegen en dat dit niet goed is voor onze gezondheid.WP_20160710_011

De afgelopen maand was ik als wethouder bij verschillende activiteiten aanwezig zoals de ‘local swim in Schagen’ (voor het goede doel ALS), de opening van het dagactiviteitencentrum in de Bron, het in gebruik nemen van het nieuwe schoolplein bij de basisschool de Regenboog in Stroet en bij de Springschans in Petten, de diploma-uitreiking op de Praktijkschool van het Regius, de opening door Maarten van der Weijden van zijn bad in Tuitjenhorn, het 10 jarig bestaan van het onderwijs in techniek en wetenschap op de Wegwijzer, het 400 jaar bestaan van Oudesluis en de 7 kamp van de Cruyff foundation op het nieuwe plein in Petten.

Schager Leeuwen

Foto: Ans Heyne Gemeente Schagen

Foto: Ans Heyne Gemeente Schagen

Het was ook leuk dat in de gemeenteraad de jongeren die Nederlands kampioen Cruyff court waren geworden, gehuldigd werden door ze een “compliment” op te spelden. (en waar Ben aan alle Schager Leeuwen een wedstrijdbal mocht overhandigen. Red)

Leerlingenvervoer

Een onderwerp dat niet onvermeld mag blijven, zijn de perikelen met het leerlingenvervoer. Eerst hebben we geruime tijd in spanning gezeten of de vervoerder Klomp al dan niet failliet zou gaan. We hadden een noodscenario achter de hand voor het geval Klomp niet meer zou kunnen vervoeren.

Vlak voor de meivakantie werd het faillissement uitgesproken en in die vakantie zijn curator en gemeente in overleg gegaan met een vervoerder die tot de zomervakantie het vervoer zou willen overnemen. Dit werd Willemsen en de Koning. Het kostte de gemeente wel € 10.000,= extra, maar de kinderen konden naar school met dezelfde chauffeurs als bij Klomp.  Na enkele weken bleek dat Willemsen en de Koning slechts tijdelijke contracten had afgesloten, hetgeen ook wel logisch was als je het vervoer maar 8 weken overneemt.

Aanbestedingsprocedure

Vanaf maart 2016 liep er al een aanbestedingsprocedure voor een nieuwe vervoerder, maar het contract kon niet eerder dan eind juni worden gegund. Ook was toen nog niet bekend of de nieuwe vervoerder alle chauffeurs met de bestaande contracten zou willen overnemen. De chauffeurs dreigden te zullen staken wat voor de kinderen heel vervelend zou zijn.

Kort geding

Ik heb namens de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon nog een bemiddelingspoging ondernomen, maar die mislukte. Mijn idee was te wachten met de staking totdat de nieuwe vervoerder bekend gemaakt mocht worden, waarna ook duidelijk kon worden of de chauffeurs allemaal met de bestaande contracten overgenomen zouden kunnen worden.  Daar wilde het FNV, die namens de chauffeurs de onderhandelingen voerde, niet op wachten. De staking werd uitgeroepen en omdat niet bekend was of dit maar één dag zou duren is er een kort geding aangespannen. De rechtbank oordeelde dat de staking onrechtmatig was en gelukkig konden de kinderen weer naar school vervoerd worden.

Inmiddels is bekend dat het contract is gegund aan de NV Noot, die ook het leerlingenvervoer in Alkmaar verzorgt, en dat de chauffeurs hun baan houden met de bestaande contracten. Dus eind goed al goed.

Vakantie

Ik hoop in het kort helder weer gegeven te hebben, waar ik zoal mee bezig ben geweest. Wil je meer weten of eens met mij van gedachten wisselen, dat kan altijd. Stuur me een mail en ik maak een afspraak.

Voor nu wens ik iedereen een goede vakantie toe met heel veel mooi weer en tot eind augustus.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk

Ben.blonk@schagen.nl