Door op 21 december 2016

Van Wethouder Blonk: Rolf, verkiezingen & beloften, Oudesluis, fantastisch en gezond 2017

Dit is mijn laatste blog van het jaar. Nog één dag werken en dan vertrek ik 14 dagen met mijn familie naar Hooghalen (bij Assen). Even de kop leeg maken en van mijn familie genieten.

Rolf (fractielid PvdA, red.)

De afgelopen maand stond vooral in het teken van hetgeen Rolf Klant ruim zes weken geleden is overkomen. Een sportman in hart en nieren, waarbij opeens midden in Callantsoog het hart het begeeft. Dankzij snelle hulp ter plaatse kon zijn leven gered worden en verblijft hij nu nog steeds in het ziekenhuis in Alkmaar. Zijn situatie is nog steeds zorgelijk, hoewel er wel sprake is van vooruitgang. Hennie, zijn echtgenote, meldt wekelijks via Facebook de
laatste stand van zaken en daaruit wordt wel duidelijk dat zijn herstel geruime tijd gaat duren. Laten we hopen dat het goed komt.

Bij zo’n gebeurtenis is daarna natuurlijk alles betrekkelijk, maar desondanks draait de wereld door.

Verkiezingsbeloften waargemaakt

Zo ook het gemeentelijk reilen en zeilen. Gisteren hebben we een persconferentie gehouden over de waargemaakte beloften van de coalitie. Het is een verhaal om trots op te zijn en breed uit te dragen. De tekst staat op onze website.

Vierhonderd jaar Oudesluis

Afgelopen zaterdag was ik bij de afsluiting van het feest ‘400 jaar Oudesluis’. Mooi weer, muziek van het Scheepstuigh uit Schagen en een Oudesluiser bokbiertje. Dankzij heel veel vrijwillige inzet is het een fantastisch feestjaar geworden. Ook memoreerde de voorzitter van het feestcomité Kees Doets de toegekende financiële bijdrage van 5 ton uit het fonds ‘de Kop Werkt’ voor de leefbaarheid van Oudesluis.

Kunst en Cultuur op de Basisscholen

Afgelopen dinsdag is door het college groen licht gegeven voor een Kunstproject op scholen, waaraan plaatselijke kunst- en culturele verenigingen gaan meewerken. Gestart wordt met een pilot op 5 scholen van Surplus en de ondersteuning komt van Triade en Plein C. Mooi initiatief! Het voorwerk is gedaan door KCARS.

DorpsServicePunt Sint Maarten

Ik ben op bezoek geweest bij het DorpsServicePunt in St Maarten. Behalve het winkeltje is het  ook de plaats waar Graag Gedaan spreekuur houdt. Ik was onder de indruk van de functie van dit servicepunt, dat dankzij veel vrijwillige inzet draaiend wordt gehouden. Hulde!

Overschot

In de Raadsvergadering van 13 december ging het voornamelijk over het te verwachten overschot in 2016 van ruim 5 miljoen. De raad vindt dat de eenmalige meevaller van 2.3 miljoen, die over is in het sociaal domein, ten gunste moet komen van de zorg en/of leefbaarheid. Mij is gevraagd daarvoor voorstellen aan te reiken bij de behandeling van de jaarrekening 2016. Dit doe ik uiteraard graag en wel in overleg met de Wmo adviesraad.

Hospice Schagen

Het personeel van de gemeente kon dit jaar zelf het kerstpakket samenstellen en er was ook een mogelijkheid een schenking te doen aan de Hospice. Daarom kon ik op 15 december een cheque van € 1650,- aan het Hospice uitreiken. De bouw van het Hospice verloopt voorspoedig en naar alle waarschijnlijkheid zal het gebouw voor de zomervakantie gereed zijn.

Verkoop Gemeentehuizen

Het gemeentehuis aan de Laan zal eind februari gereed zijn en dan zal het gemeentehuis in Tuitjenhorn verkocht worden. Met ingang van 1 maart is de huur van het kantoor aan het Westerpark opgezegd. De verwachting is dat het gemeentehuis in Schagerbrug in het eerste kwartaal van 2017 verkocht zal zijn. Een en ander betekent dat de overheadkosten van de gemeente om laag zullen gaan.

Verkiezingen

Het jaar 2017 wordt het jaar van de Tweede Kamer verkiezingen en de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Ook hoop ik in dat jaar nog wat laatste beleidswijzingen door te voeren, die voor de zorg van belang zijn zoals:

  • verlaging eigen bijdrage dagbesteding en begeleiding,
  • efficiënter inzetten van hulp aan mantelzorgers
  • een bijdrage voor degenen met een krappe beurs, die aan activiteiten willen deelnemen.

Er is nog genoeg te doen!

Ik wens u en uw dierbaren fijne kerstdagen en een fantastisch en gezond 2017.

Mochten er op- en of aanmerkingen zijn of wil je mij spreken, aarzel dan niet om een afspraak te maken. Ik ben te bereiken op emailadres ben.blonk@schagen.nl

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk.