Door Vera van Vuuren op 16 augustus 2015

Wind Op Zee

Wind op zee uitbreiding Hollands Kust van 12 naar 10 mijl (18,5 km)

Tot begin juni 2015 lag het voornemen van het Rijk om uitbreiding van de windparken op zee ter inzage. Voor de zomer was een inloopavond over uitbreiding van de windgebieden op zee voor de Hollandse Kust in Egmond aan Zee. Zeer weinig inwoners lieten hun gezicht zien, waarschijnlijk maakten zij zich niet ongerust over een windpark dat achter het windpark voor Egmond komt te liggen.

 

De windparken in het zoekgebied voor de Noord-Hollandse kust zullen verder weg liggen dan Windpark Egmond.  Behalve dit Nearshore Windpark is het nu nog alleen toegestaan om windparken buiten de 12 mijls (22 km) zone te bouwen. De Rijksoverheid wil nu ook onderzoeken of voor de Hollandse kust op minimaal 10 mijl (18,5 km) windparken kunnen worden gebouwd.

 

Den Helder, Schagen , Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen hebben geen bezwaar ingediend tegen dit voornemen van het Rijk. De windparken op zee zullen zorgen voor een aanzienlijke werkgelegenheid in de offshore sector in en rondom Den Helder en IJmuiden. In de toeristische sector ten zuiden van het Noordzeekanaal is men bang voor verlies van aantrekkelijkheid voor badgasten. De strandexploitanten van Egmond en omstreken ervaren dit echter niet.

 

Het ministerie van Economische Zaken gaat nog in de loop van het opstellen van de aanvullende Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee onderzoek doen naar de regionale werkgelegenheidsontwikkelingen.

 

De PvdA Schagen is voorstander van Windenergie, lijnopstellingen op land o.a. langs kanalen en rijks- en provinciale wegen. Voor Wind op Zee kiest de PvdA Schagen voor robuuste opstellingen die een aansluiting hebben op een stopcontact op zee.

 

De doelstellingen om energieneutraal te worden kunnen alleen gehaald worden om alle vormen van duurzame energie toe te passen.Nu is wind op land de meest kosteneffectieve, vorm van duurzame energieopwekking. En hoe dichter een windpark op zee bij de kust komt, hoe minder duur. Ook omdat nu gekozen wordt om een flink aantal windturbines bij elkaar te groeperen.

 

Vera van Vuuren

Vera van Vuuren

Wie ben je? Mijn naam is Vera van Vuuren. Als baby woonde ik in de Stolpen bij onze opa en oma Roos, hoewel mijn tweelingzus en ik geboren zijn in Australië. We zijn naar Nederland gekomen, omdat onze moeder was overleden bij onze geboorte. Na vele verhuizingen en na meer dan 40 jaar ben ik

Meer over Vera van Vuuren