De Kop Eraf

Door Vera van Vuuren op 3 februari 2018

Donderdag 1 februari 2018 is de PvdA thema-avond De Kop eraf gehouden in Schagen. Oftewel hoe gaat de Kop van Noord-Holland van het aardgas af. 

Filmpje over deze avond van Saskia Denneman, klik hier: https://youtu.be/qKFSHQO_kM0

De avond werd georganiseerd namens alle PvdA afdelingen in de Kop van Noord-Holland door Vera van Vuuren Raadslid PvdA Schagen gesteund door Rutger-Jan Bredewold, bestuurslid PvdA Hollands Kroon.

Het liep storm.  We hebben niet iedereen welkom kunnen heten. Met een livestream via Facebook konden ook zij mee kijken. De avond was goed bezocht en zeer geslaagd. De sprekers hielden alle boeiende betogen en vulden elkaar goed aan.

Vera van Vuuren was de avondvoorzitter. Zij is bestuurslid van de Noord-Hollandse energie coöperatie en Coöperatie Poldermolen Wieringermeer en  Teamleider Duurzaamheid Omgevingsdienst IJmond. Als professional is zij dagelijks met duurzaamheid bezig voor diverse gemeenten.

De sprekers van vanavond werden bijzonder welkom geheten; Diederik Samsom, Wim Sinke en Fred Gardner. Welkom was er ook voor fractiegenoten PvdA Schagen en Hollands Kroon, de raadsleden van de andere partijen uit Schagen en Hollands Kroon en wethouder Duurzaamheid van Schagen.

Het onderwerp “De Kop van het Aardgas af” leeft.  Het is Hot, terwijl we juist een cool down willen. Niet alleen omdat de aarde beeft in Groningen, maar ook omdat we niet afhankelijk willen zijn van Rusland of het Midden-Oosten. En natuurlijk omdat de CO2 uitstoot het klimaat verandert. De klok tikt door, 2020, 2030 en ook 2050. Het is een andere wereld dan drie jaar geleden. Er is visie nodig hoe we het zonder aardgas gaan doen.

Als PvdA staan we voor een Duurzaam en Circulair Kop van Noord-Holland. De gemeente heeft de regie voor het opstellen van een warmteplan samen bewoners en bedrijven om van het aardgas af te komen. We willen op onze toekomst voorbereid zijn en tijdig deze stappen zetten. Daarom heeft de PvdA deze avond georganiseerd om met de bewoners in gesprek te gaan aan de hand van goed inleidingen.

Conclusie die we kunnen trekken is dat nu het moment is om als PvdA de gemeente te vragen de regie te nemen. Om te zorgen dat de Kop van Noord-Holland een goed energietransitieplan krijgt om van het aardgas af te komen. En te bepalen welke verschillende duurzame energiebronnen we kunnen benutten als wind- , zonne- en getijde-energie, naast geothermie. Passend in ons landelijk gebied en tegen de laagste maatschappelijke kosten. Vanuit het adagium “Never waste a good crisis” , is de aardgaswinning in Loppersum stilgelegd. Dit  is nu het  moment om de duurzame draai te maken.

Diederik Samsom, PvdA Partijleider en fractievoorzitter van de Tweede Kamer van 2012-2016, vanaf 2003 lid van de Tweede Kamer. Hij kent het landelijk gebied, opgegroeid in Leeuwarden. Ingenieur, afgestudeerd als kernfysicus Zijn groene hart bleek uit zijn werk als campagneleider van Greenpeace.  Hij werd fractievoorzitter van de PvdA en beleidsbepaler van het meest succesvolle kabinet, zegt Wouter Bos. Sinds vorig jaar werkt Samsom parttime als adviseur van het Afvalenergiebedrijf HVC te Alkmaar.

Diederik Samsom hield een persoonlijk verhaal uit de losse pols. Waarin hij aangaf dat op zijn 14e verjaardag zijn wereld op de kop stond door het boek van Thea Beckman. En de bomaanval op het Greenpeacevaartuig de Rainbow Warrior.

Hij heeft inmiddels geleerd dat Duurzaam beleid nodig is van de overheid, niet elke jaar een betere oplossing, maar doorgaan met hetzelfde beleid. De opschaling van windenergie offshore is gelukt, nu tegen 0 ct subsidie staan de partijen in de rij om de windparken aan te leggen.

Sinds vorig jaar gelooft Samsom dat energie-neutraal ook mogelijk en haalbaar is.

Wim Sinke,  stadsgenoot uit Schagen, internationaal bekend al Manager Program Development bij ECN  Solar Energy te Petten en Voorzitter van het Europese Photovoltaic Technology Platform , directeur van de TKI Solar Energy en hoogleraar Photovoltaic energy conversion bij UvA.

Wim Sinke hield een zeer inhoudelijke en beeldende presentatie met de boodschap dat het bij zonne-energie niet meer gaat om te produceren tegen de laagste kosten, maar dat het ook mooi ingepast in de stedelijke en landelijke omgeving moet zijn.  Alle energie die uit fossiele bronnen afkomstig is beslaat een groter oppervlakte, dan als deze energie allemaal uit zonne-panelen komt, alleen niet dichtbij.

Zonne-panelen hoeven niet pal op het zuiden te liggen. Door het Nederlandse diffusie licht is alleen het noorden niet interessant. In Nederland moeten nog wel een 100-voudige opschaling plaatsvinden van zonne-energie.

Wim Sinke bood aan om de goede voorbeelden in een excursie te laten zien.

Fred Gardner, initiatiefnemer van de Noord-Hollandse Energie cooperatie, uitvinder van de golf-en getijde- energie, Archimedes Wave Swing en de Tocardo, associate lector innovatiemodellen Duurzame Energie bij InHolland te Alkmaar. Vanuit de duurzame incubator IDEA Noord-Holland Noord verbindt Gardner studenten, onderwijs en bedrijven met elkaar. “Think Global, act local”. Vanuit dit uitgangspunt had Gardner het initiatief genomen voor de Noord-Hollandse Energie Cooperatie zo’n kleine 10 jaar geleden.

Gardner liet aan de hand van tal van grafieken en rekenmodellen zien dat voor elke gemeente is vast te stellen wat de ideale energiemix is. Wat heel goed bespaart kan worden aan energie, door betere efficientie en isolatie. Door scenario’s op te stellen hoe in 2050 alle woningen aardgas vrij kunnen zijn. Hij liet zien dat bijvoorbeeld voor Hoorn dan 1000 woningen per jaar, dus vier per dag, van het aardgas af kunnen worden gehaald door nu te starten.

De Noord-Hollandse Energiecooperatie kan locale energie-coöperaties zoals Dirkshorn Bruist ondersteunen met de oprichting. Zo heeft de NHEC ook de Cooperatie Poldermolen Wieringermeer opgestart.

Na een zeer geanimeerde pauze waren er vele vragen te beantwoorden. Een vraag die bij meerdere mensen leefde was dat het inconsequent is om nog te betalen om het aardgas af te sluiten.  Een aanwezige werknemer van Liander legde uit dat zij de andere gebruikers nu niet kunnen opzadelen met deze kosten. Maar de zaal was er mee eens dat hiervoor het Rijk de kosten moet dragen.

De plek van zonne-panelen langs de 65 km lange A7 door Hollands Kroon kan groot deel van de energie vraag invullen. Ook alle daken zijn als eerste aan bod om vol te leggen. Met deze vooruitzichten werd de avond zonnig beëindigd.

Als uitsmijter deed Vera van Vuuren het aanbod om vanuit de PvdA een Energy Mistery Tour te organiseren, waar Wim Sinke en Fred Gardner graag aan mee willen werken.

Daarna kon Marga de Groen , voorzitter bestuur PvdA Schagen , de sprekers en de organisatoren bedanken voor de zeer energieke avond.

Vera van Vuuren

Vera van Vuuren

Wie ben je? Mijn naam is Vera van Vuuren. Als baby woonde ik in de Stolpen bij onze opa en oma Roos, hoewel mijn tweelingzus en ik geboren zijn in Australië. We zijn naar Nederland gekomen, omdat onze moeder was overleden bij onze geboorte. Na vele verhuizingen en na meer dan 40 jaar ben ik

Meer over Vera van Vuuren