Door Vera van Vuuren op 15 mei 2015

Zorgen PvdA over behoud Werkgelegenheid ECN Petten

De Partij van de Arbeid Schagen maakt zich zorgen over behoud van werkgelegenheid bij ECN te Petten. Dit voorjaar kwam in het nieuws dat verschillende afdelingen van ECN willen verhuizen . De Business unit Beleidsstudies wil in het geheel naar Amsterdam , waar een deel van de afdeling al zit. De Business unit Zon denkt aan verhuizing naar het Science Park Amsterdam. Burgemeester en Wethouders hebben hierover een brief gestuurd. Zij zouden 11 mei j.l.  een gesprek met de directie van ECN hebben.

Namens de PvdA heb ik in de commissie Ruimte van 30 april j.l. bij de rondvraag  gevraagd hoe ons college hierin staat.

Daarnaast heb ik genoemd dat  op de website van ECN  het onderzoeksinstituut verwijst naar  hun Corporate Social Responsibility (maatschappelijke verantwoord ondernemen) beleid. Niet alleen hun waardevolle bijdrage op het gebied van verduurzaming, maar ook de betekenis van de werkgelegenheid voor onze regio zou een onderdeel van dit beleid moeten zijn.

Foto: ECN

Foto: ECN

Citaat:
ECN’s CSR-beleid
Het organiseren van een stakeholderdialoog is onderdeel van het Corporate Social Resposibility-beleid van ECN. Het helpt de organisatie om open en transparant te zijn over de keuzes die worden gemaakt op het gebied van ‘People, Planet en Profit’. ECN streeft met al zijn activiteiten naar goede economische resultaten met toegevoegde waarde voor maatschappij, milieu en medewerkers. “

pallas

Artist impression Pallas reactor

De PvdA heeft voorgesteld om een brief te sturen aan minister Kamp van Economische Zaken (met een afschrift naar de Tweede Kamer). We willen vragen of het ministerie, in de subsidie-voorwaarden aan ECN,  Petten als vestigingslocatie mee kan nemen.

Nog beter zou zijn als ECN zelf de meerwaarde ervaart  van de gezamenlijke vestiging van:
– de verschillende afdelingen van het Energieonderzoek Centrum Nederland,
– NRG met de nieuwe Pallas,
-Joint Research Centre van de Europese Unie,
-bedrijven als Mallinckrodt.
Allen op de onderzoekslocatie Petten.

Er liggen juist nu grote kansen door gelijk met de investering met een lokale beveiliging van de nieuwe Pallas de beveiliging rondom de rest van het terrein te verminderen. Er een open en innovatieve kenniscampus van te maken. De hekken tussen dorp en ECN te slechten. Interactie met onderzoekers , bedrijven en bezoekers van buiten, die elkaar in een omgeving met mooie natuur kunnen treffen en inspireren.

Foto: ECN

Foto: ECN

Vera van Vuuren
plaatsvervangend raadslid PvdA Schagen

 

Vera van Vuuren

Vera van Vuuren

Wie ben je? Mijn naam is Vera van Vuuren. Als baby woonde ik in de Stolpen bij onze opa en oma Roos, hoewel mijn tweelingzus en ik geboren zijn in Australië. We zijn naar Nederland gekomen, omdat onze moeder was overleden bij onze geboorte. Na vele verhuizingen en na meer dan 40 jaar ben ik

Meer over Vera van Vuuren