31 augustus 2014

Wenswachtenden????

Het bestuur heeft dit weekeind de volgende brief naar het PvdA partijbureau in Amsterdam gezonden:
==========================================================

PvdA                                                                                               30 augustus 2014
t.a.v. Hans Spekman
Postbus 1310
1000 BH Amsterdam
Beste Hans,

Het bestuur van de PvdA afdeling Schagen is behoorlijk geschrokken van het optreden van staatssecretaris Martin van Rijn in Nieuwsuur  (25 augustus 22.00 uur)

Het lijkt er werkelijk op, dat de Heer van Rijn in een andere wereld leeft dan wij.

Inmiddels hebben de veranderingen in de zorg al vele televisie momenten gekend.
Dit zijn natuurlijk geen goede momenten, want goed nieuws is geen nieuws.

Maar de regering zou inmiddels toch moeten weten, dat op dit ogenblik iedereen wacht op iedereen.
En de regering zou ook moeten weten, dat zij rijkelijk laat met echte cijfers naar de gemeenten zijn gekomen.

Veel gemeenten nemen een afwachtende houding aan. Helaas.

Maar (ook helaas) daar zijn de burgers de dupe van.

En als de staatssecretaris het dan heeft over wenswachtende (overgenomen van de CVZ)  gaan wij er vanuit, dat de staatssecretaris niet van plan is om adequate maatregelen te nemen.

Als PvdA-bestuur krijgen wij plaatsvervangende schaamte van de uitspraken van onze staatssecretaris. Is dit onze partij? Wij kunnen deze uitspraken niet naar onze leden verdedigen.

Graag zien wij (als bestuur PvdA afd. Schagen), dat het PvdA-bestuur stelling neemt tegen uitspraken van bovengenoemde staatssecretaris, zodat er misschien nog enige positieve acties plaatsvinden t.a.v. wachtenden op een zorginstelling.

Laat de politiek het probleem van zorg aanpakken en dit niet te veel overlaten aan onze zorgverzekeraars.

PvdA bestuur afdeling Schagen