14 mei 2017

Warm lopen…..

Door Bertie van Mourik

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 9 mei 2017 is Yvar de Nijs beëdigd als lid van de commissie Ruimte. Dit is mogelijk door het tijdelijk wegvallen van Rolf Klant. Rolf wordt in de gemeenteraad vervangen door Vera van Vuuren, maar Vera zit zelf ook in de commissie Ruimte zodat ze Rolf daar niet kan vervangen.

Voor Yvar is dit een prachtige gelegenheid om “warm te lopen” voor serieus politiek werk.

Yvar (student politicologie en pas 19 jaar!) is het jongste lid van PvdA Schagen. Hij volgt al geruime tijd het werk van de fractie en heeft interesse in het werk van gemeenteraadsleden. Ook heeft hij het Iniatief voorstel voor het zogenaamde ‘camouflageduin’ geschreven, samen met Rolf. Dat is ingebracht als ‘motie vreemd aan de dag’ en heeft het als zodanig niet gehaald. Maar het is opgenomen in de totale gebiedsvisie Sintmaartenszee. Trouwens: we mogen niet meer spreken van ‘camouflageduin’ , maar van natuurduin.

Het is prachtig dat Yvar in de Commissie Ruimte ervaring kan opdoen en alle stukken van de Griffie rechtstreeks krijgt. We zijn blij met deze kans en met Yvar. Dat hebben we tot uitdrukking gebracht met een indrukwekkend boeket Anthuriums.