Door op 17 mei 2015

Van de Wethouder,belevenissen tweede helft maart 2015

Plugin biliotheek

Op 16 maart is het gebruikelijke portefeuillehouders overleg met Mary van Gent (Hollands Kroon) en aansluitend het stafoverleg. ’s Middags wordt er overlegd met de heer  Jaap van Vuure, de franchisenemer van Albert Heijn Callantsoog. Gesproken over het vestigen van de bibliotheek in zijn pand.  Deze zogenaamde ‘plugin’ methode betekent dat de bibliotheek in Callantsoog dagelijks van 10 tot 22.00 uur bereikbaar is. Hij deelt desgevraagd mede dat hij de gemaakte afspraak gestand blijft doen. Als het niet Kopgroep Bibliotheken is die daarvan gebruik gaat maken is een nieuwe afspraak noodzakelijk.

Griep

’s Nachts van 16 op 17 maart: gevecht geleverd met een griepaanval en verloren. Voor de volgende dag alle afspraken afgezegd. Omdat het die dag ook nog niet geweldig was ook het stembureau gemeld dat ik 18 maart niet in Petten aanwezig kon zijn. Coby van Noort zou gevraagd worden mij te vervangen. Later begreep ik dat ook zij ziek is geworden en haar echtgenoot Piet uiteindelijk is ingevallen.

Dag van de leerplicht

WP_20150319_09_37_18_ProIn het kader van ‘De dag van de leerplicht’ ben ik 19 maart aanwezig op basisschool de Vogelweid aan de Merelstraat in Schagen.  Leerlingen van de opleiding tot klassenassistent van het ROC verzorgden een les over Kinderarbeid.  Ik denk dat iedereen het een leuke activiteit vond, want het plezier straalde er van af.

 

 

 

 

 

KCARS

’s Middags is er overleg met de voorzitter van de Kunst- en Culturele Adviesraad (KCARS) over de eerste ervaringen. De raad is pas kort geleden gestart en werd direct al geconfronteerd met verzoek om te adviseren over het subsidie- en accommodatiebeleid en het toekomstige bibliotheekbeleid.  We hebben nog eens afgestemd wat we van elkaar verwachten.

 NLDOET
WP_20150320_09_05_15_Pro  In het kader van NL doet 20 maart is het college aan het werk bij de zorgkwekerij Croon en Bergh. Ik heb mij bezig gehouden met het  opbouwen van een    natuurlijke schutting en afknippen van kastanjetakken, die te koop worden aangeboden. Het werd erg op prijs  gesteld. Na afloop ben ik direct in mijn bed  gekropen, omdat wel duidelijk was dat ik nog niet hersteld was van de griep. Om die reden  heb ik mij de volgende dag afgemeld voor de NLdoet actie van de  PvdA.

 

 

 

 

Tennis

Op 22 maart de prijzen uitgereikt van het JB. Bregman tournooi. Ik was op tijd voor het bijwonen van de halve finales en de finales en die waren spannend.  Alle deelnemers keken terug op een geslaagd tournooi en met respect voor alle vrijwilligers die bijna een week in de weer waren.

Dorpshuizen

Op 23 maart heb ik een belafspraak met de heer Jaap de Knegt, adviseur ‘Platform Dorpshuizen’, over een project dat gericht is op de versterking van de positie van de dorpshuizen en waaraan 6 gemeenten in Noord-Holland meedoen. We hebben afgesproken dat binnenkort een bijeenkomst wordt gehouden om afspraken te maken over een plan van aanpak.

Bibliotheekwerk

Aansluitend is er overleg met de heer Mannes Westra, directeur van Kopgroep Bibliotheken . Dit is ter voorbereiding op de vergadering van de Raad van Toezicht met de betrokken gemeenten op 1 april. Ook kwam zijdelings het proces met betrekking tot de bezuinigingen aan de orde. Het advies van de Kunst- en Culturele Adviesraad (KCARS) wordt met spanning afgewacht. Daarna is er nog een stafoverleg met het hoofd van de sector Samenleving en de strategisch beleidsmedewerker.

Wijkteam Noord

Op 24 maart ben ik aanwezig bij het wekelijks overleg van het wijkteam Noord. Daar kom ik er weer eens achter, dat er veel mensen zijn met problemen en deze zijn niet altijd snel en/of makkelijk op te lossen. Het is mooi om te zien dat de medewerk(st)ers zeer enthousiast zijn en oog hebben voor de menselijke maat.

College

Aansluitend is de wekelijkse vergadering van het ‘College van Burgemeester en Wethouders’, waarbij ook gesproken wordt over de wijze waarom samengewerkt moet worden met de buurgemeenten.  Door schade en schande wijs geworden, zal duidelijker de meerwaarde voor Schagen in beeld gebracht moeten worden, voordat samengewerkt wordt.

Wet Sociale Werkvoorziening

Met de raadsleden Kees Veenfliet en Willem van der Sande is er daarna overleg, ter voorbereiding  op de vergadering van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Geconstateerd wordt, dat de financiële consequenties van het beschutte werk (weinig rendement) in relatie tot de afbouw van de Wet Sociale Werkvoorziening (hoger rendement) de nodige aandacht vereist. Over 2014 is nog een positief resultaat behaald, namelijk voor Schagen € 331.626,=. Dit wordt teruggestort naar de gemeente. De begroting 2016 wordt toegelicht en geeft geen aanleiding zg ‘zienswijzen’ (bezwaren) in te dienen. In de vergadering van de raadscommissie Samenleving van mei zullen beide rapporteurs verslag doen.

Werkgeversdienstverlening

Op 25 maart (Paasvee) trekken we met de wethouders Economische Zaken en Samenleving van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen naar Texel om van gedachten te wisselen over de werkgeversdienstverlening. Omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toeleiden naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat werkgevers op de juiste manier worden benaderd. En dat zij op de hoogte worden gesteld van de ondersteunende mogelijkheden die er zijn. Er moet worden samengewerkt met het UWV, Noorderkwartier, de Bolster en het onderwijsveld. Het is noodzakelijk, dat de bestaande medewerkers van de betrokken partijen worden aangestuurd door een projectleider die onafhankelijk en objectief is. Het moet gaan over de mens  en de werkgever en niet over de kaartenbak waar die mens uitkomt.

We bereiden op 26 maart de bijeenkomst voor, die op 31 maart wordt gehouden met fractievoorzitters en woordvoerders accommodatiebeleid.  Het betreft een presentatie waarin duidelijk wordt, dat er een aanzienlijk jaarlijks tekort is. In de bijeenkomst van 31 maart moet vooral gekeken worden naar het proces en of de cijfers juist zijn.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk