Door op 27 januari 2016

Van de wethouder, keukentafels en Wereldwinkel

Het is al weer 26 januari en ik realiseer mij, dat kerstmis al weer een maand geleden is. Wat gaat de tijd toch snel.  Ik hoop dat 2016 voor jullie en jullie dierbaren een gelukkig en gezond jaar wordt. Als wethouder werd ik in het nieuwe jaar direct geconfronteerd met de veranderingen in de zorg.

Keukentafelgesprekken

Duizend gesprekken door de Wmo consulenten voor de kerst . Nog eens ruim 400 tot eind maart. Al deze gesprekken over de poetshulp, persoonlijke begeleiding en vervoersvoorziening geven natuurlijk ruis. Ruis die nog eens verhevigd wordt door organisaties, die van alles beweren maar niet het eerlijke verhaal vertellen.

Verslaglegging

De zorgkosten rijzen de pan uit en zijn voor de toekomst op deze manier niet meer te betalen. Daarom heeft het Kabinet besloten de zorg dichterbij de burger te organiseren, waardoor het efficiënter plaats vindt. En heeft er bovendien een bezuiniging op los gelaten. Dit betekent dat de zorg zoals deze tot nu toe werd verleend niet meer gecontinueerd kan worden.IMG-20160112-WA0002

Het moet anders en het is niet vreemd dat meer dan anders gekeken wordt wat mensen zelf nog kunnen of zelf kunnen oplossen.  Dat betekent nog niet dat daarmee alle zorg wordt afgebouwd.

Onze consulenten proberen in een persoonlijk gesprek de individuele zorgbehoefte concreet in beeld te brengen en maken dat deze wordt geleverd.  Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, dat wordt toegestuurd met het verzoek aan te geven of de tekst een juiste weergave van de werkelijkheid is. Niets meer en niets minder.

Het is logisch dat het gesprek tot gevolg heeft dat er een besluit wordt genomen over de zorgbehoefte.  In de media wordt ophef gemaakt over het al dan niet ondertekenen van het verslag. Wat is er mis mee om een handtekening te zetten als de feiten kloppen en het vermelden als de feiten niet goed zijn weergegeven. In een bezwaarschriften- en beroepsprocedure zullen de feiten immers ook altijd leidend zijn.

Er wordt ook op gehamerd om iemand bij het gesprek aanwezig te laten zijn. B.v. familie of buren. Maar er kan ook gebruik gemaakt worden van professionele cliëntenondersteuning van MEE (088-6522522), Wonen Plus Welzijn (0224-273140) of Visio (088-5858585). Informatie is ook te verkrijgen bij het wijkteam (0224-210400) of op de website www.wijkteam-schagen.nl.

Bijzondere Bijstand Wmo_zorg_symbool-300x198

Zoals het er nu naar uitziet zal het aantal personen dat niet in staat is zijn of haar huishouden zelf te organiseren alsmaar toenemen. Vooralsnog is rekening gehouden met een stijging met 25%.  Ook zullen degenen die hun huishouden wel zelf kunnen organiseren, maar niet kunnen betalen, een beroep op de Bijzondere Bijstand doen. Momenteel is er nog geen inzicht hoeveel personen dit zullen doen. De oude regeling loopt pas af op 1 mei 2016. Bijzondere Bijstand kan niet eerder dan 8 weken voor 1 mei aangevraagd worden.  Door middel van de ingediende klachten en bezwaarschriften probeer ik geïnformeerd te zijn over de consequenties van het beleid.

Spreekuren over gevoerd beleid

Toegezegd is dat er geen mensen tussen wal en schip mogen vallen. Daarvoor ben ik, en uiteraard het gehele college, verantwoordelijk.  Dit is voor mij de uitdaging. Ik ga ook spreekuren houden als wethouder Samenleving om burgers de gelegenheid te bieden mij aan te spreken over het gevoerde beleid. Met mijn bestuurssecretariaat (0224-210505) kunnen afspraken gemaakt worden.

Probleemjongeren

Wat de komende maanden ook mijn bijzondere aandacht heeft, is de zorg voor jongeren waprobleem-oplossingar het niet goed mee gaat.  Dit is relatief een klein aantal jongeren. Maar we weten zeker dat als we hier niet serieus mee aan de slag gaan, de kwaliteit van het leven van deze jongeren te wensen overlaat. En dat de maatschappij hiervan last zal ondervinden.

Dus: investeren aan de voorkant en een gerichte individuele integrale aanpak.  Een eerste plan van aanpak is reeds geschreven en ik hoop dat we binnenkort kunnen beginnen met de uitvoering.  Als pilot zullen we kiezen voor jongeren uit Tuitjenhorn en uit Schagen-centrum. Mocht het effectief blijken, dan zullen we het over de gehele gemeente uitrollen.

Coalitie- onderhandelingen

Daarnaast spelen op dit moment ook de coalitieonderhandelingen. Momenteel wordt gewerkt aan een addendum (aanvulling) op het bestaande Coalitieprogramma 2013-2018. Gesproken wordt met Wens4U dat programmatisch het dichtst bij de PvdA en CDA komt.  Verwacht wordt dat half februari duidelijk wordt of Wens4U de coalitiepartner wordt en wie de 0.5 fte wethouder.

WP_20160115_003Wereldwinkel Julianaschool

Recent mocht ik de Wereldwinkel 3&8 in de Julianaschool openen. Het is een initiatief dat al dateert van 1995. Leerlingen moeten solliciteren op de functies directeur, etaleur, inkoper, verkoper en administratief medewerker. Gedurende 6 maanden is er dan een wereldwinkel met fair trade (eerlijke handel) producten en die is dagelijks van 8.15 tot 8.45 uur open.  Een mooi initiatief!

Financiering

De komende periode zijn een tweetal belangrijke items die ons zullen bezig houden. Namelijk de financiering van het project ‘De kop Werkt’ en de financiering van de beheerprogramma’s voor het openbaar groen, gebouwen, de wegen en bruggen. Er zal voor een kwaliteitsniveau moeten worden gekozen en daar hangt een prijskaartje aan,  waarvoor dekking gezocht moet worden. Kortom een uitdaging.

Mochten er vragen, suggesties of kritiek zijn laat het me weten.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk