Molenweg 1: maatschappelijke en sociale functies

Door Marjan Leijen op 13 juni 2018

PvdA Schagen bezoekt boerderij Molenweg 1 Schagen

PvdA Schagen gaat 15 juni op bezoek bij de initiatiefnemer van een project met maatschappelijke en sociale functies. André Wijnker heeft een plan in wording om de boerderij op Molenweg 1 om te vormen tot een ontmoetingspunt met meerdere functies.

Eerder kwam Wijnker al in de fractievergadering uitleg geven over zijn initiatief en sprak hij in tijdens de raadsvergadering in mei jl.

Om dit plan tot uitvoer te kunnen brengen zal de gemeente Schagen moeten afzien van vrije verkoop van de boerderij en ruimte en tijd geven aan Wijnker om zijn plannen te kunnen onderbouwen.

De PvdA is in principe positief over een herbestemming van de boerderij tot plek met maatschappelijke functies.

Oorspronkelijk is de  boerderij gebouwd in 1900. Hiernaast een oude foto.

Wordt vervolgd.

Marjan Leijen

Marjan Leijen

Schagen is een mooie en diverse gemeente. Een heerlijke zee, historische dijken, een gezond platteland, een stad en diverse dorpen met goede voorzieningen. Ik woon in Warmenhuizen, middenin deze pracht. Graag maak ik me sterk voor het behoud van deze kwaliteiten. Ik wil een sociale, duurzame en solidaire gemeente Schagen. Die doorgroeit tot de gemeente

Meer over Marjan Leijen