20 maart 2016

De mening van Yvar: De toekomst van waterstof

Historisch akkoord in Parijs

Begin december vond een van de belangrijkste conferenties ooit plaats. Alle VN leden waren afgereisd naar Parijs, om daar te praten over ons klimaat, en dan vooral de problemen omtrent dit klimaat. Na lang overleg werd er volgens velen een historisch akkoord gesloten. Alle landen besloten om de wereldtempratuur niet boven de anderhalve graad ten opzichte van voor de industriële revolutie te laten stijgen. Ook moeten de deelnemende landen actief deelnemen aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Dit zijn prachtige idealen, en wij moeten hier ook naar streven, maar hoe gaan wij dit doen? Naast de idealen van de conferentie zijn er ook praktische en haalbare plannen nodig om het broeikaseffect tegen te gaan. Als dit niet gebeurt, strandt dit akkoord op dezelfde manier, zoals andere akkoorden. Het blijft dan steken in idealen.

‘Werk uit transitie. Nederland in 2025’

Een eerste aanzet tot een concreet plan deed onze partij zelf. De PvdA presenteerde deze week het plan ‘Werk uit transitie. Nederland in 2025’. Volgens dit plan moeten er over tien jaar alleen nog maar Elektrische auto’s worden verkocht. Alle auto’s, die oppvda schone auto fossiele brandstoffen rijden, moeten in 2025 niet meer verkrijgbaar zijn. Dit plan gaat volgens sommigen ver, maar er is ook een verregaande verandering nodig om de idealen van Parijs te verwezenlijken.

Echter zie ik wel een gemiste kans in ons plan. Ik zou namelijk heel graag een grote investering willen zien in waterstofauto’s. de grote kritiek op elektrische auto’s is het feit, dat het weer heel lang duurt voor de accu is opgeladen. Daarnaast hebben elektrische auto’s bij veel benzineliefhebbers een saai imago. De belevenis mist een beetje.

Waterstof!

Dit probleem is er niet bij waterstofauto’s. Deze vul je namelijk simpel bij een normaal tankstation met waterstof. Je hoeft niet drie uur te wachten totdat de auto is opgeladen. Je tankt de auto vol, en je rijdt gelijk weer weg. Daarnaast is de beleving nagenoeg hetzelfde, zoals bij een benzine. Met nog enige ontwikkeling is het rijgedrag van een waterstofauto niet te onderscheiden van een benzineauto.

Ook de veiligheid is geen probleem. Velen zijn bang voor het explosiegevaar van de waterstoftank. De voorzorgen die er namelijk genomen worden zijn immens. Bij het Japanse automerk Hyundai behoren beschietingen en droppings uit een vliegtuig tot de tests, die een tank moet doorstaan. De tanks worden zo zwaar gemaakt, dat ze virtueel onverwoestbaar zijn. Als er toch iets mis gaat, zorgen sensoren in de auto ervoor, dat de auto onmiddellijk stopt bij de kleinste doorboring.

De start is al gemaakt

Ondertussen staan al de eerste waterstofauto’s op kenteken, en zijn er al een aantal pompstations voor waterstof geopend. De Hyundai ix35 rijdt al een tijdje rond in Nederland, en kan hopelijk aan het einde van dit jaar terecht bij vijf pompen in Nederland. Momenteel zijn er al twee geopend, en pompen in Den Haag, Arnhem, en Breda hebben Europese subsidie gekregen.hyundai-ix35-fcev-01

De start is dus al gemaakt. Laten we ervoor zorgen, dat het klimaatakkoord van Parijs niet strandt. Klimaatverandering is een belangrijk issue, en een van de belangrijkste veranderingen daarin moet het gedrag omtrent onze auto’s zijn. Elektrisch rijden is een mooi begin, maar voelt voor velen toch als een stap terug. Daarom moeten wij de stap zetten naar rijden op waterstof. Waterstof is namelijk een stap vooruit richting een schoon milieu in de toekomst.

Yvar de Nijs