4. LEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID
Verkiezingsprogramma 2022-2026

4. LEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID

Als plattelandsgemeente willen we onze landschappelijke waarden en bereikbaarheid versterken.

Landschappelijke waarden worden gevormd door de talloze polders, dijken, duinen, dorpen en het water. Daar willen we in blijven werken, wonen en recreëren. Ook in de gebouwde omgeving willen we gezond kunnen verblijven en bewegen. Dat kan alleen als we duidelijke keuzes maken voor een groene inrichting van onze leefomgeving en in de duurzame manier waarop we ons verplaatsen.

De PvdA wil de infrastructuur (wegen, speelplaatsen, openbaar groen, verlichting, etc.) op orde hebben. Woningbouw hoort samen te gaan met een goede ontsluiting(zoals bijvoorbeeld een zuidelijke randweg bij Muggenburg Zuid).

Onze keuzes:

➤ Ons open buitengebied blijft behouden. In het buitengebied zijn ontwikkelingen mogelijk, maar dan moet het wel passen in ons waardevolle landschap (Schagerwad, Westfriese Omringdijk, etc.). Voor de invulling van vrijkomende agrarische bebouwing (schuren) moet beleid worden ontwikkeld.

➤ We stimuleren in onze gemeente wandelen, fietsen en het gebruik van openbaar vervoer.

➤ We zijn voor de aanleg van snelfietspaden, te beginnen tussen Schagen en Alkmaar.

➤ We kiezen ervoor om onze wijken, woningbouwplannen, openbare ruimtes en schoolpleinen te ‘vergroenen’ en we investeren in het planten van bomen.

➤ We zorgen voor meer parkeervoorzieningen, ook voor (elektrische) fietsen.

➤ We stimuleren het gebruik van deelauto’s en -fietsen via Mobipunt.

➤ We intensiveren de buurtbusactiviteiten.

➤ In alle dorpskernen worden de wegen ingericht op een maximum snelheid van 30 km per uur.

➤ Aanschaf en plaatsing van meer spaarpalen om op een positieve manier de snelheid binnen de bebouwde kom naar beneden te brengen.

➤ We willen toe naar een autovrij centrum van de stad Schagen. De mogelijkheid van een multifunctionele parkeergarage nabij het centrum moet worden onderzocht.

➤ We stellen extra financiën beschikbaar voor het op orde brengen van de infrastructuur.

Deel dit