Raadslid

Jan Schrijver

Voor de oudere Warmenhuizenaren en omgeving blijf ik de zoon van schipper Schrijver uit de buurt van de Zuiderbrug, maar zelf ben ik nu bekender geworden als oprichter en eigenaar van het biologisch-dynamisch akkerbouw-tuinbouwbedrijf de Lepelaar op het Rijpje, in de omgeving van Sint Maarten.

Familie

Ik ben geboren en getogen in Warmenhuizen. Getrouwd met Inge de Roos.
Samen hebben wij drie kinderen, Reinout, Jorinde en Marjolein, die al weer een aantal jaren uit huis zijn. Onze familie is altijd zeer betrokken geweest bij de PvdA. Zo was mijn opa en naamgenoot Jan Schrijver zeer enthousiast over de invoering van de AOW, maar schreef hij een brief naar Minister-president Drees dat hij het zelf niet nodig had. Hij was tevreden met wat hij had, er waren nog genoeg arme gezinnen die het beter konden gebruiken.
Mijn vader ging vaak naar bijeenkomsten waar Anne Vondeling of Sicco Mansholt het woord voerden. Beide hielden zich met de ontwikkeling van de landbouw bezig.
Mijn broer Nico was al jong actief lid van de SJG en heeft ruim 6 jaar in de Eerste Kamer gezeten voor de PvdA totdat hij benoemd werd in de Raad van Staten.

Politiek

Vanaf mijn jongere jaren heb ik altijd belangstelling voor politiek gehad en naast het drukke ondernemerschap heb ik deel genomen aan provinciale commissies en de adviescommissie plattelandsontwikkeling en verbreding van de gemeente Harenkarspel. Ook heb ik bijna 10 jaar in het bestuur van de PvdA afdeling Harenkarspel gezeten. In 2012 ben ik gekozen als raadslid voor de samengevoegde gemeente Schagen. De afgelopen vijf jaar heb ik met veel plezier in de gemeenteraad gezeten.

Bezuinigingen

In de afgelopen jaren moest er vooral veel bezuinigd worden en kreeg de gemeente er een groot aantal zorgtaken bij. Jeugd en ouderenzorg moest in Schagen opnieuw opgestart worden en het oprichten van wijkteams heeft er voor gezorgd dat we beter op de hoogte zijn van wat voor problemen er in de wijken zijn en hoe dit op te lossen is.  De inzet van de PvdA en onze wethouder Ben Blonk was dat er niemand tussen wal en schip mocht vallen. Daar kunnen wij best trots op zijn.

Natuur

In de afgelopen jaren heb ik mij vooral ingezet voor het milieu. Biodiversiteit is op de kaart gezet door de PvdA. Er worden de komende jaren 500.000 bomen geplant, waarvan een groot deel voedselbomen zullen zijn voor insecten, vlinders, bijen en vogels. Het beschermen van weidevogels is dankzij de PvdA in het coalitieakkoord terecht gekomen en dat geldt ook voor de West-Friese Omringdijk.

Bollenteelt

Als fractie hopen we de komende jaren het natuur inclusieve-denken binnen de landbouw te stimuleren en vooral te streven naar meer biologische bedrijven. De PvdA heeft in directe zin de eerste biologische bollenteler John Huiberts gesteund en dit is nu uitgegroeid tot een groep bollentelers onder de vlag van NLG die gezamenlijk naar bodemvruchtbaarheid streven en het gebruik van chemische middelen zoveel mogelijk willen gaan beperken. Omwonenden vragen om een schonere omgeving in het bollengebied, daar kan NLG een belangrijke rol in gaan spelen.

Zelf vind ik bollenteelt voor de Noord-Kop van groot economisch belang. Het hoort bij Nederland en is een belangrijk exportproduct en trekt ook nog eens duizenden toeristen naar onze regio. De gemeente Schagen moet de bollenteelt vol trots uitdragen.

Petten

Het dorp Petten verdient het om verder uitgebreid te worden tot een belangrijker plaats om toeristen te trekken. Daar horen meer permanente huisjes bij die verhuurd kunnen worden aan toeristen. Dat geldt ook voor twee toeristische strandpaviljoens en seizoensgebonden huisjes op het strand. Het plattelandsgebied van de gemeente Schagen is zeer belangrijk, daar moeten wij met zorg mee omgaan, ook voor de komende generaties.

Schagen

Schagen als de hoofdplaats van onze gemeente heeft mijn hart gestolen. Wat is er gezelliger dan op een zonnige dag op een terras te zitten aan het plein rond de groottekerk in het centrum van Schagen! Ook wist ik niet dat mee lopen met de West-Friese optocht door het centrum van Schagen zo leuk kon zijn. Schagen is de stad met een bloeiende middenstand, veel dienstverlening, onderwijs, cultuur en vele andere bedrijven en instellingen.

Woningbouw

Zorgen maak ik mij over de woningbouw in onze gemeente. Dit heeft te lang stil gestaan. Dit geldt nog eens extra voor de dorpen Warmenhuizen Tuitjenhorn. Daar is het aantal nieuwe huizen de afgelopen 10 jaar op een hand te tellen en de wachttijden voor een huurwoning zijn onaanvaardbaar lang geworden. Juist in dit gebied van de regio Noord-Holland breidt de werkgelegenheid zich zeer sterk uit. Het is onverteerbaar dat daar bijna geen huizen worden gebouwd. Wij stellen voor om de komende vijf jaar in dit gebied 600 huizen te bouwen. Naast de vele bouwbedrijven in Warmenhuizen, gaan Seed-Valley, Food-Valley en Bio-Valley in de toekomst een steeds belangrijker rol spelen in dit gebied. Dan moeten er wel huizen gebouwd worden door de sterk aantrekkende werkgelegenheid.

Weer rood

De PvdA heeft door het meeregeren en de vele deelnames aan colleges in gemeenten een te flets gezicht gekregen. Daar zullen wij veranderingen in moeten brengen. Solidariteit moet weer meer inhoud krijgen, gezondheid van onze inwoners vraagt om aandacht, het milieubeleid vraag om drastische stappen en veiligheid en leefbaarheid mag niet uit het oog verloren worden.
ook staat de PvdA van oudsher voor een actief cultuurbeleid. Dit is weer beter uitvoerbaar, nu het economisch goed gaat in Nederland. Natuurlijk kunnen wij dit alleen maar bereiken als we op een goede manier in de gemeente Schagen met de inwoners en de andere partijen samenwerken.

 

Jan Schrijver Gemeenteraadslid namens de PvdA in de gemeente Schagen.