Fractiesecretaris

Helga Wagemaker

Mijn naam is Helga Wagemaker. In 1969 ben ik in Hoogkarspel geboren als middelste in een gezin met drie kinderen. Mijn ouders komen beide uit een groot (katholiek) gezin van respectievelijk 14 en 15 kinderen. Familie was dan ook altijd dichtbij en dat gaf een fijn en geborgen gevoel. Vanaf mijn twaalfde was mijn vader ventend groenteboer en werkten we mee in het bedrijf; dit zorgde voor een hechte band binnen ons gezin.

De middelbare school (VWO) heb ik doorlopen aan het Werenfridus in Hoorn. Hierna heb ik de eenjarige opleiding Managementassistente bij Schoevers gevolgd en vanaf mijn 20e ben ik aan het werk; de eerste jaren als secretaresse bij verschillende bedrijven en de laatste jaren meer (beleids)ondersteunend. Op mijn 40e besloot ik te gaan studeren; omdat het goed aansloot bij mijn werkzaamheden koos ik voor de HBO-opleiding Bedrijfskunde MER (Management Economie en Recht). In aansluiting hierop heb ik mijn lesbevoegdheid gehaald en sinds september 2017 sta ik voor de klas als docent economie.

Samen met mijn gezin woon ik sinds 1999 in Burgerbrug. Het bevalt ons uitstekend om op het platteland te wonen. Het vergt wat aanpassingen omdat we nergens dichtbij wonen, maar we genieten erg van de rust en de ruimte, het boerenleven om ons heen en het strand dat dichtbij is.

Zowel mijn man als ik zijn altijd actief betrokken geweest bij de basisschool van de kinderen, de kerk en sportclubs. Toen de kinderen alle drie naar de middelbare school gingen, merkte ik dat de directe betrokkenheid bij het dorp minder werd. Ik heb mij toen aangemeld als lid van de Dorpsraad van Burgerbrug en sinds 2016 ben ik voorzitter van de Dorpsraad. Ik probeer op deze manier mijn steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in ons mooie dorp. Daarnaast hoop ik dat mijn lidmaatschap van de PvdA en mijn rol als fractiesecretaris bijdragen aan een mooie en goede samenwerking binnen de gemeente Schagen.