Raadslid

Harry Piket

Ik woon al sinds 1980 samen met mijn vrouw Marianne in het mooie landelijke Tuitjenhorn.

Sinds 2009 ben ik actief lid van de PVDA, daarvoor werkte ik 17 jaar in Utrecht als docent toerisme en toeristische geografie, daarvoor sinds 1979 op de St Paulus Mavo, later Elckerlijc in Tuitjenhorn en Langedijk. Sinds 2009 op de CSG Jan Arentsz te Zuid Scharwoude en Alkmaar als docent aardrijkskunde. Omdat ik vanaf 2009 meer tijd had ben ik actief lid geworden van de PVDA.

Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de gemeente.

Vanaf 2009 als commissielid bestuur in de voormalige gemeente Harenkarspel, vanaf 2010 tot de fusie met Schagen en Zijpe als gemeenteraadslid in de voormalige gemeente Harenkarspel voor de PVDA. Vanaf 2013 als commissielid van de commissie bestuur en sinds 2 jaar zit ik in de commissie samenleving. Aangezien ik zowel in Harenkarspel als Schagen intensief heb samengewerkt met Marjanne Janssen op het gebied van samenleving kan ik stellen dat ik goed ben ingewerkt in de  materie. Onder leiding van de PVDA wethouder Ben Blonk hebben wij veel kunnen bereiken op het gebied van het sociale domein.

1 Om de leefbaarheid in de kernen te waarborgen moest het subsidie- en accommodatiebeleid aangepakt worden. Er is veel overleg en inspraak geweest samen met verenigingen, adviesraden en andere betrokken. Dit heeft tot aanpassingen geleid en het is toekomstbestendig gemaakt.

2 Het afschaffen van de eigen bijdrage bij ouderen voor de dagbesteding, een goed middel om het sociale isolement tegen te gaan en vereenzaming te bestrijden.

3 Een kind pakket waardoor gezinnen met een minimuminkomen een bijdrage krijgen voor sport- , cultuur- en schoolvoorzieningen

4 Aanpak van kwetsbare jongeren van 18 tot 27 jaar, die tussen wal en schip dreigen te geraken omdat zij zonder werk, uitkering of opleiding hebben.

5 Met de GGD een programma voor de basisscholen gericht op obesitas preventie onder kinderen.

In totaal een 10 puntenpakket waar de gemeente een goed investering in heeft gedaan.

Ik hoop als de PVDA in de coalitie komt dit pakket nog verder te kunnen versterken.

  1. Goede voorzieningen blijven geven aan ouderen en mensen met een beperking
  2. Vanuit gemeentewegen mantelzorgers te blijven ondersteunen , vooral de jonge mantelzorgers.
  3. Uitbereiding van woningbouw buiten bebouwd gebied, vooral in de kleine kernen om de leefbaarheid te behouden en te versterken. De dorpsraad van ons dorp is al bezig met een inventarisatie van de woonbehoefte, om op zo’n manier vraag gestuurd te kunnen bouwen.
  4. Basisonderwijs in de kernen zoveel als mogelijk behouden.
  5. Een goed netwerk en veilig netwerk van fiets- en wandelpaden o.a. van het Noorderlicht naar de Warmenhuizerweg.

Het uitgebreide verkiezingsprogramma vindt u op onze site: https://schagen.pvda.nl/

Ik heb in de afgelopen jaren regelmatig de dorpsraadsvergadering van Tuitjenhorn, Warmenhuizen, Waarland, Dirkshorn en Burgerbrug bijgewoond op te horen wat er in de verschillende dorpen leeft..

Ik wil mij de komende jaren vooral richten op onderwijs, jeugd, gezin en het toerisme in onze mooie gemeente. Vooral het sociale aspect van de PVDA op gemeentelijk terrein trekt mij bijzonder aan.

Ik hoop 21 maart op uw steun te kunnen rekenen. Als u nadere informatie wil hebben of andere vragen heeft kunt u mij altijd bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

Harry Piket

Smidsloot 1 1747JJ Tuitjenhorn

Telefoon: 06-44064180

E-mail: piket.harry@gmail.com