9. TOERISME EN RECREATIE
Verkiezingsprogramma 2022-2026

9. TOERISME EN RECREATIE

We vinden toerisme en recreatie erg belangrijk voor onze gemeente. Kwaliteit weegt voor ons zwaarder dan kwantiteit.

Toerisme en recreatie zorgen voor veel werkgelegenheid en we kunnen hiermee de aantrekkelijkheid van onze omgeving goed etaleren. Daarom willen wij in ieder geval de vele toeristische en recreatieve voorzieningen die onze gemeente heeft behouden. De PvdA kiest voor werken vanuit het samenwerkingsverband Holland boven Amsterdam. Deze organisatie zet Noord-Holland Noord verder op de (toeristische) kaart en daar vaart Schagen wel bij. Wel willen we hierbij waken voor overdaad in de vorm van “over-toerisme”, zoals bijvoorbeeld Amsterdam heeft moeten ervaren.

Onze gemeente telt veel vakantieparken. We zijn tegen een groter aantal vakantieparken, omdat dit het karakter van onze gemeente teveel aantast. We kiezen voor kwalitatieve verbetering in plaats van kwantitatieve uitbreiding.

Onze keuzes:

➤ We vinden dat de gemeente een heldere visie moet hebben op de wijze van ondersteuning van de toeristische en recreatieve sector en welke keuzes daarbij gemaakt worden.

➤ We zetten in op een gedifferentieerd aanbod: rust en ruimte op de ene plek en meer reuring op de andere.

➤ We kiezen voor het stimuleren van renovatie van oudere vakantieparken en willen het ontwikkelen van nieuwe parken ontmoedigen.

➤ In onze grotere kustplaatsen realiseren we goede facilitaire voorzieningen (toiletten, wasgelegenheden, etc.).

➤ Om onze gemeente te promoten blijven we evenementen zoals kermissen, Westfriese Folklore en jaarmarkten faciliteren.

 

 

Deel dit