8. SPORT EN CULTUUR
Verkiezingsprogramma 2022-2026

8. SPORT EN CULTUUR

Wat sport is voor het lijf, is cultuur voor de geest. Iedereen moet mee kunnen doen.

Fysiek bezig zijn in de vorm van sport en spel is voor jong en oud van het grootste belang. Bewegen is goed voor jongeren in hun lichamelijke ontwikkeling. Leerlingen in het basisonderwijs moeten daarom minimaal twee uur per week kunnen gymmen onder leiding van een vakdocent. Voor ouderen is sporten dé manier om fit te blijven.

Sporten heeft naast een lichamelijke ook een sociale kant. Door lidmaatschap van een sportvereniging onderhoudt en vergroot je het sociale netwerk en voorkom je vereenzaming.Iedereen moet hieraan mee kunnen doen. Wanneer de contributie het probleem is, moeten speciale regelingen er voor zorgen dat sporten voor iedereen betaalbaar blijft.

De vele vrijwilligers zijn de kurk waarop menige vereniging drijft. Mede door hun belangeloze inzet blijft sporten in verenigingsverband nog relatief goedkoop.

Kunst en cultuur bieden ontspanning en zijn voedsel voor de geest. Onze lokale musea, muziekscholen, bibliotheken en podia zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk (zowel letterlijk als figuurlijk) moeten zijn. Financiële beperkingen mogen geen te hoge drempel voor deelname vormen.

Naast de gevestigde voorzieningen dient geïnvesteerd te worden in culturele uitingen die geheel vrij toegankelijk zijn, zoals straattheater, openluchtconcerten, etc.

Ook bij cultuur gaat het erom dat iedereen mee kan doen. Kunst en cultuur in al zijn verscheidenheid is voor ons allemaal in onze eigen verscheidenheid.

Onze keuzes:

➤ Sporten is leuk en gezond en vergroot de sociale samenhang. Wij stimuleren onze jeugd om lid te worden van een sportvereniging en stimuleren ouders met een smalle portemonnee om gebruik te maken van financiële ondersteuning.

➤ In de inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte houden we nadrukkelijk(er) rekening met bewegen.

➤ We investeren in voorzieningen voor individuele sport en recreatie. Denk daarbij aan wandel-, hardloop- en mountainbikeroutes in de open lucht, maar ook buitenfitness of yoga in parken.

➤We onderzoeken de mogelijkheden om sportvoorzieningen te combineren.

➤ We investeren in onze culturele voorzieningen én ontmoetingsplaatsen: ze vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.

➤ De Kunst- en Cultuur Advies Raad Schagen (Kcars) wordt geraadpleegd bij nieuwe ontwikkelingen.

➤ We staan voor het handhaven van bibliotheken. Bibliotheken zijn laagdrempelige ontmoetings- en leerplaatsen, waar een bijdrage wordt geleverd aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid.

➤ De PvdA pleit voor laagdrempelige toegang tot culturele instellingen voor onze jeugd.

➤ We koesteren ons cultureel erfgoed en blijven ons inspannen om dit te behouden.

➤ We investeren in kunst op straat en in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld de kunstroutes.

➤ We ondersteunen de lokale musea en stimuleren kunstuitingen in de vorm van exposities.

 

Deel dit