6. JEUGD EN JONGEREN
Verkiezingsprogramma 2022-2026

6. JEUGD EN JONGEREN

We willen alle kinderen in onze gemeente veilig, gezond en zonder armoede zien opgroeien.

De gemeente heeft – samen met de ouders – hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Van groot belang is dat de gemeente ervoor zorgt dat bij (vroegtijdige) signalen die erop wijzen dat het kind niet veilig en gezond kan opgroeien, adequate actie wordt ondernomen. Als deze signalen in een vroeg stadium preventief worden opgepakt, dan voorkomt dat later veel zwaardere problematiek.

Ook het jeugd- en jongerenwerk verdient veel aandacht in onze gemeente; niet alleen om de jongeren activiteiten aan te bieden om hun creativiteit en ontwikkeling te stimuleren, maar ook om vraagbaak te zijn en voorlichting te geven ten aanzien van keuzes waar zij in hun jonge leven voor komen te staan. Daarbij is de drugs- en alcoholproblematiek een belangrijk onderwerp.

Onze keuzes:

➤ We vinden dat de gemeente ervoor moet zorgen dat gezinsproblematiek met (jonge) kinderen integraal wordt benaderd en hierbij de instanties uit de basis sociale structuur zo vroeg mogelijk betrekken.

➤ We willen een stevige regierol voor de gemeente en voldoende beschikbare middelen om deskundigheid zo vroeg mogelijk in te schakelen. Hierbij is het motto: één gezin, één plan.

➤ We zorgen voor het terugdringen en stopzetten van niet-noodzakelijke administratieve belasting, zoals tijdschrijven. We hebben vertrouwen in de professional!

➤ Jeugd- en jongerenverenigingen worden door de gemeente volop en in zoveel mogelijk plaatsen ondersteund, eventueel met professionele krachten.

➤ We willen uitbreiding van jongerenwerk; niet alleen in de stad Schagen, maar ook in andere plaatsen in onze gemeente.

➤ We dringen het gebruik van genotsmiddelen onder jongeren, zoals drugs, alcohol en lachgas terug. Als eerste stap werken we binnen onze gemeente aan een verbod op lachgas. Daarnaast blijven we ons inzetten voor preventie, onder meer door voorlichting.

Deel dit