3. WERK EN INKOMEN
Verkiezingsprogramma 2022-2026

3. WERK EN INKOMEN

Iedere volwassen inwoner verdient een eerlijke kans op passend werk met een reëel inkomen.

Een inkomen waar zelfstandig van rond gekomen kan worden.

We willen in Schagen streven naar een arbeidsmarkt waar voor iedereen kansen liggen, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Schagen heeft een bloeiend en groeiend bedrijfsleven met veel mogelijkheden. Hierdoor kan de gemeente bedrijven stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De gemeente zelf kan helpen met scholing en begeleiding, eventueel in samenwerking met bijvoorbeeld UWV of opleidingscentra.

Meer specifiek vindt de PvdA dat we zoveel mogelijk mensen uit de bijstand aan een leuke en goede baan moeten helpen. Eén-op-één begeleiding en scholing zijn hierbij sleutelwoorden om de bijstandsgerechtigde ‘fit for work’ te maken.

Als economisch hart van Noord-Holland Noord moet onze gemeente een actieve rol spelen. Hiertoe werkt Schagen samen met andere gemeentes, maar bijvoorbeeld ook met de Ondernemers Federatie Schagen (OFS), om de regionale economie en werkgelegenheid verder te versterken en te bestendigen.

Onze keuzes:

➤De PvdA stelt zich tot doel om de komende vier jaar het aantal bijstandsgerechtigden met minimaal 50% te verminderen door bijvoorbeeld de inzet van Opkop.nl (onderdeel van De Kop Werkt).

➤ We maken afspraken met bedrijven om mensen uit de bijstand werkervaring op te laten doen.

➤ Startende ondernemers kunnen rekenen op een gemeente die hen op weg helpt om een succesvol bedrijf op te bouwen. De gemeente is hierbij faciliterend en werpt geen onnodige hindernissen op.

➤ Vanwege de krapper wordende arbeidsmarkt zet de PvdA zich in voor goede huisvesting en assimilatie van arbeidsmigranten.

➤ Onze gemeente moet aantrekkelijk blijven voor jongeren om in onze regio een carrière op te bouwen. Hiertoe gaan wij afspraken maken met het bedrijfsleven over stages, startersbanen en opleidingsmogelijkheden.

➤ De gemeente spant zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. De PvdA streeft naar een inclusieve samenleving.

➤ Wij zetten in op ruimhartige armoedebestrijding door lastenverlaging, schuldhulpverlening en een noodhulpfonds voor gezinnen die van minder dan 120% van het sociaal minimum moeten rondkomen.

➤ Wij stimuleren de lokale en regionale economie, o.a. door inzet van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

 

Deel dit