10. VEILIGHEID
Verkiezingsprogramma 2022-2026

10. VEILIGHEID

We leven in een relatief veilig land. En toch wordt dat niet door iedereen zo ervaren. Daar gaan we mee aan de slag.

Er is verschil tussen objectieve veiligheid (dalende criminaliteitscijfers) en de subjectieve veiligheid (beleving van burgers).

Vooral drugscriminaliteit springt daarbij in het oog. Deze gaat niet zelden gepaard met overlast en geweld en zorgt voor gevoelens van onveiligheid in de samenleving.

Naast onveiligheid in de fysieke wereld is er ook nog die in digitale wereld. Vooral oudere burgers zijn steeds vaker het slachtoffer van internetoplichting.

In de strijd voor een veilige samenleving kiezen we voor een ambitieuze en brede aanpak. Handhaving gaat hand in hand met preventie. We geloven in de kracht van de buurt en haar inwoners, en gaan samen met buurten en wijken de problemen te lijf. Daarbij zijn we ons bewust van ondermijnende activiteiten van de onderwereld die hun crimineel verworven geld, bijvoorbeeld in vastgoed, belegt in de bovenwereld. Ook in de gemeente Schagen is deze problematiek aan de orde en dus niet ‘een ver van mijn bed show!’.

We investeren in een fijnmazig netwerk waar professionals, buurtbewoners, ouders, wijkagenten, boa’s en de gemeente, de ogen en oren zijn van wat er in de buurt speelt. Op die manier roepen we criminelen een halt toe en werken we samen aan een omgeving waarin iedereen zich veilig kan voelen.

Onze keuzes:

➤ We investeren in onze sociale infrastructuur: het is onze ambitie dat elk dorp of iedere wijk minimaal een wijkagent en een jongerenwerker heeft.

➤ Het buurt- en jongerenwerk staat in nauw contact met de gemeente, het onderwijs, de jeugdzorg en de politie. De gemeente heeft een coördinerende rol.

➤ Cybercriminelen worden steeds handiger en maken met name ouderen steeds meer geld afhandig. In samenwerking met politie en de ouderenzorginstellingen zetten we in op goede voorlichting en voorkomen we dat ouderen slachtoffer worden van slinkse oplichters.

➤ Om verloedering en gevoelens van onveiligheid tegen te gaan zorgen we voor een fijne, veilige woonomgeving door goed onderhoud en tijdige reparatie van “straatmeubilair”, zoals bijvoorbeeld lantaarnpalen.

Deel dit