1. WONEN
Verkiezingsprogramma 2022-2026

1. WONEN

Voor starters is het nagenoeg onmogelijk om een fatsoenlijke en betaalbare woning te vinden.

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning lopen in onze gemeente op tot 8 jaar. Middel dure huur en betaalbare koop is slechts mondjesmaat voorradig. En terwijl woningcorporaties met kunst- en vliegwerk hun woonvoorraad op peil proberen te houden, gaan de marktpartijen er door de stijging van de huizenprijzen en speculaties met de grootste winsten vandoor.

Onze idealen van een dak boven je hoofd, genoeg ruimte om in te leven en betaalbare woonlasten zijn daardoor voor lang niet iedereen in de gemeente Schagen haalbaar.

Met bouwen, bouwen, bouwen alleen komt het einde aan deze wooncrisis niet in zicht. We willen de markt beteugelen en het algemeen belang van voldoende betaalbare en fatsoenlijke woningen voor iedereen vooropstellen. Daar is een inhaalslag voor nodig die om keuzes vraagt.

Onze keuzes:

➤ We stimuleren met actief grondbeleid de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen.

➤ De raad krijgt door middel van actieve participatie meer invloed op de ontwikkeling en invulling van woningbouwplannen.

➤ Om achterstanden in de woningbouw weg te werken is onze ambitie om jaarlijks minimaal 500 nieuwe woningen op te leveren.

➤ Met het oog op het behoud van onze karakteristieke kleine kernen bouwen we vooral in onze grote kernen grotere aantallen woningen. Dit sluit aan op de bestaande voorzieningenniveaus en bevordert tevens de snelheid van bouwen.

➤ Bij nieuwbouwprojecten wordt minimaal 40% als betaalbare koop en/of huur aangemerkt, met name bestemd voor een- en tweepersoonshuishoudens.

➤ We maken afspraken over de realisatie van voldoende middel dure huurwoningen om doorstroom te bevorderen.

➤ Initiatieven voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden gestimuleerd en door de gemeente actief begeleid.

➤ Door maatregelen als erfpacht, een kettingbeding of “Koopgarant” zorgen we ervoor dat koopwoningen ook betaalbaar blijven voor mensen met een modaal inkomen.

➤ Daar waar het goed past, moet incidenteel hoger gebouwd kunnen worden dan de aangegeven maximale 3/4 woonlagen.

➤ Voor spoedzoekers en arbeidsmigranten ontwikkelen we bijvoorbeeld in samenwerking met de Wooncompagnie meer flexibele en betaalbare woonvormen.

➤ Woningen in Schagen zijn er om zelf in te wonen. Daarom vinden wij dat de zelfbewoningsplicht ingesteld en actief gehandhaafd moet worden.

 

 

Deel dit