Door op 12 februari 2016

Werkbezoek Statenleden bij veehouders Burgerbrug

Woensdag 10 februari ging ik op stap met PvdA-statenleden Aukelien Jellema en Nico Salm.
Beiden zijn lid van de Commissie Natuur, Landbouw en Milieu. Omdat Aukelien als stadsmens – naar eigen zeggen – “de ballen verstand” heeft van melkveehouderij, nodigde ik haar uit om eens bij ons in Burgerbrug langs te komen om een aantal melkveehouders te bezoeken.

We begonnen bij de familie Van Schie, die langs de Burgerweg een grote nieuwe stal aan het bouwen is. Deze is nog niet klaar, dus we kregen een rondleiding opschie het oude bedrijf waar “ome” Jos van Schie ons veel vertelde over de zorg voor koeien en de veranderingen in het boerenbestaan in de afgelopen decennia. Dit leverde een boeiende les op over ingedikte mest, de melkprijs, bomen in het weiland, het gebruik van antibiotica, kuilgras, weidegang en biest voor het kalf. Maar ook over de zeer ingewikkelde mestregelgeving.

Onze volgende stop was bij Marco en Monique Klaver. Zij hebben een paar jaar geleden een prachtige nieuwe stal met melkcarrousel laten bouwen. De koeien liggen hier op waterbedden en kunnen er zelf voor kiezen wel of niet naar buiten te gaan. Marco is een bevlogen boer die op de hoogte is van de nieuwste snufjes op koeiengebied en die er alles aan doet om zijn koeien zo gezond mogelijk te houden. Zo worden er tegenwoordig bijvoorbeeld kruiden door het voedsel van de koe gemengd om de lever van de koe gezond te houden.boerderijklaver2

Bij Marco kwam ook scholing van toekomstige boeren ter sprake. Dit baart hem zorgen. Het kennisniveau van de MBO-ers niveau 4 die in de regio worden opgeleid, laat zwaar te wensen over. Hierdoor is het lastig om aan goed personeel te komen, wat voor Marco een must is omdat zijn bedrijf te groot is geworden om alleen te runnen. Hij noemde het jammer dat huidige studenten niet meer naar praktijkbedrijven gaan om het vak echt te leren.

Als laatste bezochten we Alberto Verduin, die samen met zijn zoon Martin een melkveehouderij runt met drie melkrobots. Het melken is hier volledig geautomatiseerd en vindt plaats naar behoefte van de koe zelf. Omdat Alberto naar verhouding te weinig land heeft, hebben hij en Martin ervoor gekozen sinds vorig jaar de koeien alleen nog op stal te hebben. Dit is een bewuste keuze geweest, die ook te maken heeft met productie die van het land verduinafkomt. Hier kwam het onderwerp verdeling van provinciegrond ter sprake. Dit gebeurt jaarlijks pas in januari/februari en brengt daardoor veel onzekerheid met zich mee. Het zou voor de boeren beter zijn als verdeling al voor de herfst plaatsvindt en grond wordt toegewezen voor meerdere jaren.

Nico Salm vroeg de boeren wat zij vinden van weides met zonnepanelen. De boeren waren het er over eens dat zolang er nog veel daken leeg zijn, de kostbare en schaarse landbouwgrond niet gebruikt moet worden voor zonnepanelen. Zowel de familie Klaver als de familie Verduin hebben al zonnepanelen op hun daken. Een punt dat wel nog aandacht behoeft is de levering van opgewekte stroom aan het net.

Na bij de familie Verduin een “bakkie” gedaan te hebben om weer door te warmen, vertrok ik een stuk wijzer weer huiswaarts en hadden Aukelien en Nico genoeg stof om mee te nemen naar hun afspraak met gedeputeerde Talsma.

Nico Papineau Salm

Nico Papineau Salm

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema