Werkbezoek aan ondernemend Callantsoog

Door Vera van Vuuren op 30 november 2018

Op 30 november ging de PvdA fractie op werkbezoek bij twee ondernemers in Callantsoog. Het weer kon niet beter!

Strandpaviljoen, gemeente en waterschap

Als eerste onderdeel bezochten de vier (steun)fractieleden strandpaviljoen Woest en werden hartelijk ontvangen door de eigenaar Thomas van der Ploeg. Het schitterende strandpaviljoen staat op de smalle strook strand tussen duinen en hoogwaterlijn.

Met de gemeente is een pachtcontract voor 25 jaar afgesproken. Elke 5 jaar monitort het waterschap of de plek moet wijzigen. Dat heeft te maken met de noodzakelijk ruimte achter het paviljoen voor aangroei van de duinen. Een onzekerheid waar de eigenaar mee moet leven.

De strandopgangen zijn overgedragen naar de gemeente. Deze kunnen wel een opfrisser gebruiken. Waterschap HHNK heeft deze de laatste jaren niet meer onderhouden, de steltonplaten zijn gescheurd. Woest heeft zelf een houten pad aangelegd op palen, zodat rolstoelen er bij kunnen komen.

Jan Schrijver, Vera van Vuuren, Thomas van der Ploeg, Harry Piket

 

Voorzieningen in Callantsoog

Thomas gaf aan dat het van groot belang is dat er goede parkeermogelijkheden komen, woningbouw en ook sportvoorzieningen. Door de gemeente wordt een visie opgesteld voor Callantsoog. Thomas zit in de klankbordgroep waarin ook de dorpsraad is vertegenwoordigd. Goed initiatief om structureel overleg te hebben en niet elke keer als er wat gebeurt. Op deze manier kunnen de bewoners worden meegenomen en initiatieven breed gedragen worden.

Vanaf 1994 is er geen woningbouw meer geweest in Callantsoog. Behalve een heringericht dorpsplein zijn er geen investeringen meer gedaan. Het plan voor een wijk met 200-300 huizen is van groot belang. Natura 2000 en PAS (milieuwetgeving) kan deze woningbouw in de weg staan. Aardgasloze woningen zullen in ieder geval minder impact hebben en een grotere plan van slagen in relatie tot milieuwetgeving.

Slapen op het strand?

Tegen Kustpact heeft Thomas van der Ploeg zicht niet verzet, bestaande rechten worden hierbij gewaarborgd. Hij zag kansen om in bestaand bouwvlak van strandpaviljoen hotelkamers te accommoderen. De gemeente wijst dit af omdat nu niet overnacht mag worden op het strand.

Verkeersafwikkeling

Kiefteglop heeft 60 parkeerplaatsen. Thomas zou graag zien dat het bollenland tegenover zijn camping bij Uitlandseweg een Nollenland wordt met hogere duintjes en grasland, waarin op drukke zomerdagen geparkeerd kan worden. Ook zouden er wandelpaden in moeten komen. Er is geen wandelpad naar het Zwanenwater. Om verkeersdrukte in het dorp te verminderen zou Uitlandseweg verbreed moeten worden zodat vrachtwagen en trekkers om kunnen rijden.

Uitbreiding Albert Heijn

Als tweede onderdeel van het werkbezoek heeft de PvdA de vernieuwde en uitgebreide Albert Heijn bezocht. Het parkeerterrein is vergroot met 30 parkeerplaatsen. Ook in de afgelopen drukke zomer konden alle klanten hun auto kwijt. Het was een goed seizoen voor de Albert Hein. Maar ook hier zouden de bedrijfsleiders blij zijn als er meer woningen bij komen, zodat de jeugd het dorp niet verlaat en ook in het winterseizoen de koopkracht in stand blijft.

Mooi, mooier, Callantsoog!

Vera van Vuuren

Vera van Vuuren

Wie ben je? Mijn naam is Vera van Vuuren. Als baby woonde ik in de Stolpen bij onze opa en oma Roos, hoewel mijn tweelingzus en ik geboren zijn in Australië. We zijn naar Nederland gekomen, omdat onze moeder was overleden bij onze geboorte. Na vele verhuizingen en na meer dan 40 jaar ben ik

Meer over Vera van Vuuren