Vragenlijst verkiezingsprogramma PvdA Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier

Door Marjan Leijen op 12 mei 2018

Het bestuur PvdA Noord-Holland wil met dit PvdA Panel de leden én kiezers van Noord Holland al in een vroeg stadium bij het opstellen van de verkiezingsprogramma betrekken. Doe mee aan de vragenlijst over de prioriteiten.

Prioriteiten

De fractie heeft samen met het gewestelijk bestuur de vragenlijst opgesteld. De uitkomsten leveren input voor het programma. De vragenlijst gaat over de prioriteiten van het verkiezingsprogramma voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Regiodag

Zaterdag 23 juni 2018 organiseren we een regiodag. Daar zullen de uitkomsten van deze vragenlijst gepresenteerd worden. In een workshop kunnen de leden reageren op het concept verkiezingsprogramma. Ook zal er gelegenheid zijn voor geïnteresseerden om te praten over het werk van een waterschapsbestuurder. Misschien wil je je wel kandideren voor de komende waterschapsverkiezingen. We zien je graag op 23 juni! Uitnodiging volgt nog.

Oproep

We doen een beroep op iedereen – lid of geen lid van de PvdA – die woont in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal (het werkgebied van HHNK) om deel te nemen aan de vragenlijst. Dat kan via onderstaande link. De link kan ook doorgestuurd worden. De vragenlijst kan tot uiterlijk maandag 21 mei 23:59 uur ingevuld worden.

Dank alvast namens de fractie en het gewestelijk bestuur.

Marjan Leijen

Naar de vragenlijst:

https://hhnk.pvda.nl/nieuws/vragenlijst/  

Marjan Leijen

Marjan Leijen

Schagen is een mooie en diverse gemeente. Een heerlijke zee, historische dijken, een gezond platteland, een stad en diverse dorpen met goede voorzieningen. Ik woon in Warmenhuizen, middenin deze pracht. Graag maak ik me sterk voor het behoud van deze kwaliteiten. Ik wil een sociale, duurzame en solidaire gemeente Schagen. Die doorgroeit tot de gemeente

Meer over Marjan Leijen