Mei Li Vos te gast in Algemene Ledenvergadering 24-1-2019

6 december 2018

Op donderdag 24 januari 2019 vanaf 20.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Schagen plaats. Locatie: ’t Oude Slot op de Markt 21 in Schagen. Aansluitend is de nieuwjaarsborrel. De voorlopige agenda is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Voorstellen
  3. Kiezen / accorderen bestuur
  4. Notulen vorige keer
  5. Verslag kascommissie, en jaarverslag penningmeester 2018
  6. Begroting 2019 en Werkplan 2019
  7. Verslag fractievoorzitter en verslag wethouder
  8. Verkiezingen waterschap en provinciale staten & onze kandidaten
  9. Gastspreker Mei Li Vos, lijsttrekker PvdA Eerste Kamer
  10. Sluiting en nieuwjaarsborrel

Foto: Cafe ’t Oude Slot met Jan Peetoom sr. (Niestadt-fotocollectie, Zijpermuseum in Schagerbrug)