Door op 25 juli 2014

Verslag jaarmarkt Burgerbrug

Waar Gerrit Westerink ooit heeft aangegeven dat een ” constante campagne ” heel moeilijk is,
proberen wij er ieder op onze eigen manier hier invulling aan te geven.

Jaarlijks staat bij mij de jaarmarkt in Burgerbrug in de agenda, dit omdat hier bewoners uit de gehele regio even komen kijken en natuurlijk omdat Burgerbrug mij na aan het hart licht.

De marktmeester had aangeven dat je voor 8.30 uur aanwezig diende te zijn, dus ook op zondag de wekker gezet.
In het begin wat bewolking en een paar druppels regen maar naarmate de dag vorderde werd het al mooier.

Opvallend en jammer is dat er toch ook dit jaar weer mensen langs lopen,
mompelen dat elke gemeente een zooitje is, maar niet van de gelegenheid gebruik maken hun hart te luchten en uit te leggen, waar de schoen wringt.
Gelukkig ook veel mensen die dit wel doen en ik zal in het kort wat onderwerpen met u bespreken.
Mocht u ter plaatse bekend zijn kunt u de waarneming misschien bevestigen of ontkennen.
Waar nodig zal ik schriftelijke vragen stellen aan de betreffende afdeling van de gemeente.

Trottoirs Tuitjenhorn zouden in zeer slechte conditie zijn. Stoep-1

Permanente bewoning recreatie woningen, hier hebben wij op 22 juli een extra commissie vergadering over gehad met het college, zal zeker in het eerste fractieoverleg op de agenda staan. Komt in de raad van oktober.

Vergunning veehouder Boontjes( mijnheer en mevrouw Boontjes kwamen samen langs) niet alleen Boontjes maar alleen al in Burgerbrug zijn er drie veehouders die aanvragen hebben lopen, welke om verschillende reden ergens blijven hangen. Deze mensen willen verder met hun bedrijf.
Bermen-1

Groen bermen vier keer maaien ivm Berenklauw verstuiving, door de bezuinigingen maaien we maar twee keer, hierdoor kunnen de planten zover groeien dat hun zaden verspreid worden.

Beheerder de Horn dhr Limmen vertelt zijn verhaal en hoopt dat de politiek ook zijn kant van het verhaal zou willen aanhoren.

Een zeer boze mijnheer uit Dirkshorn liet weten op 11 april een brief over een verkeerssituatie in Dirkshorn aan de gemeente te hebben geschreven, op 18 april een bevestiging en daarna niets meer. De man was zeer boos, ik ben naar hem toe gelopen en gevraagd of hij mij een kopie van de brief wilde sturen, dit leek moeilijk.
Ik heb inmiddels getracht via de griffie achter de naam van deze mensen te komen en verzocht of men de brief kan vinden, dit is tot dit moment niet gelukt.

Verder heel veel mensen gesproken over uiteenlopende zaken, super leuke dag gehad.
Iedereen die even langs is gekomen wil ik bedanken en speciaal Bertie voor haar goede zorgen.

Met vriendelijke groet,

Rolf