9 april 2015

Vera van Vuuren in de raad

Op dinsdag 24 maart j.l. is Vera van Vuuren beëdigd als raadslid voor de PvdA. Zij vervangt voor een periode van 16 weken Jan Schrijver die herstelt van een zware operatie.