Door op 7 juli 2015

Van de Wethouder,belevenissen april, mei en juni 2015

 

In mijn laatste blog heb ik beloofd zo spoedig mogelijk mijn volgende bijdrage te leveren en dat is niet gelukt. Nu, 1 dag voordat ik met vakantie ga, voor mij de schone taak de hoogtepunten over april, mei en juni weer te geven.

KUNST: ‘Kunst op locatie’

openingswoord Ben BlonkLaat ik beginnen met het beleidsveld kunst.  Ik heb “Kunst op locatie” mogen openen in een artistiek ingerichte schuur (een hal van de oude veiling) naast het Bolletjescafé in Warmenhuizen. Op zondag heb ik met mijn vrouw Betty een aantal locaties op de route bezocht. In woonhuizen, schuurtjes en buiten waren allerlei kunstwerken te bewonderen. Wat is dit toch een fantastische formule. Ondanks het wat mindere weer trokken tal van mensen fietsend of met de auto van kunstwerk naar kunstwerk. Er werd ook gezellig wat afgekletst.

 

 

SAM_0031

De Zijper Kunstroute 

De Zijper kunstroute, waarvan ik samen met de Paul Sanders, directeur van Triade de opening mocht doen, was ook weer       een aparte ervaring.  Op een zaterdag avond werden de kerken in Petten, Burgerbrug, St Maartensbrug, Schagerbrug en           Oudesluis bezocht en daar werden kunstwerken van uiteenlopende aard geëxposeerd. Omdat de route langs de Grote Sloot     liep konden alle kunstwerken die buiten tentoongesteld waren ook nog worden bekeken. Een rijke avond dus.

Stoelenroute

En er was ook nog een stoelenroute door het centrum van Schagen in het kader van ‘600 jaar stadsrecht’.  Ik mocht de eerste stoel  en die was bevestigd aan de entree van het Slot. Daarna werd onder begeleiding van een wasbordbandje een rondje gelopen langs allerlei andere tot kunst omgetoverde stoelen.  Het weer zat niet echt mee, maar het was even zo goed een vrolijke boel.

Dorpenronde

De afgelopen maanden heb ik ook een zogenaamde ‘dorpenronde’ gedaan. Samen met één of twee consulenten uit de wijkteams bezocht ik 21 dorpen en 4 wijken, met als doel over “zorg” te praten. In de zorg is de laatste tijd immers veel veranderd en staan er nog meer veranderingen op stapel en ik dacht dat mensen daarover wel uitleg wensten of daarover wilden praten.  Die gedachte bleek niet juist. Over het algemeen werden de bijeenkomsten wel bijgewoond door de dorpsraden, maar individuele burgers heb ik niet veel gezien.  De discussies met de dorpsraden daarentegen waren interessant en werden zeer op prijs gesteld.

 

Huisbezoeken

Met ingang van september worden huisbezoeken gehouden, waarin het nieuwe beleid van de huishoudelijke verzorging wordt uitgelegd. Als iemand de regie over zijn eigen huishouden niet zelfstandig kan uitvoeren, wordt hij daarbij tijdelijk of structureel geholpen. Kan men wel de regie voeren, maar het schoonhouden van het huis niet kunnen betalen is er bijzondere bijstand mogelijk. Mocht uit het gesprek blijken dat de huishoudelijke verzorging verminderd wordt of zelfs gestopt, dan gebeurt dat pas per 1 mei 2016. De consulenten krijgen de opdracht mee vooral maatwerk te leveren. U begrijpt, dat er een spanningsveld is tussen de bezuiniging van 8 ton die de gemeente moet behalen en het menselijke maatwerk dat moet worden geleverd. Een uitdaging!

WijkteamsWP_20150416_15_46_02_Pro

De wijkteams functioneren nu zo’n zes maanden en ik constateer dat ze aardig ingeburgerd raken. Kennen en gekend worden is belangrijk en daar wordt dan ook hard aan gewerkt. Het enthousiasme bij de consulenten is mooi om te zien. Dat geeft vertrouwen. Ik ben ook onder de indruk van de kennis, die in de teams aanwezig is. Het kan natuurlijk altijd beter, maar een belangrijke stap is gezet.

 

 

 

 

Accommodatiebeleid

Inmiddels is ook het accommodatiebeleid afgescheiden. Dat wil zeggen: tot 6 september kunnen verenigingen en burgers reageren op de voorstellen, die in oktober voor het eerst in de gemeenteraad worden behandeld. Getracht is een consistent en eerlijk beleid te presenteren. Volgens mij is dat gelukt. Dat neemt niet weg dat iedereen moet inleveren. De gemeente, de verenigingen en de burger. De gemeente moet in zijn eigen organisatie nog eens 1,5 miljoen bezuinigen, de verenigingen zullen zelf meer moeten doen en de burger zal een hogere OZB moeten betalen. Dit alles om het bestaande voorzieningenniveau ten behoeve van de leefbaarheid in stand te houden.  Ben benieuwd wat iedereen hiervan vindt? Wordt vervolgd.

Voor zover u met vakantie gaat: geniet er van. Ik zal dat zeker ook doen.

 

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk