Door op 5 september 2015

Van de wethouder, na zomervakantie en veel te doen!

Bibliotheekwerk

De vakantie is weer voorbij en gelet op het weer lijkt het er op dat het  herfst is geworden. De eerste vergadering van de raadscommissie Samenleving heeft plaatsgevonden en daarin is positief geadviseerd om door te gaan met Kopgroep Bibliotheken. Die moet dan wel tot en met 2018 per jaar structureel 4 ton bezuinigen. Toegezegd is dat er dit jaar een Toekomstvisie kopgroepbibliotheken_logo-lang_rgb_228px.png.pngaan de betrokken gemeentebesturen wordt voorgelegd, waarin vooral aandacht is voor de doelgroepen jeugd, laaggeletterden en ouderen.

Wijkteams

Ondanks het feit dat de media anders doen vermoeden, functioneren de gemeentelijke wijkteams naar tevredenheid.  Uiteraard zijn de wijkteams nog lang niet overal bekend, maar -gelet op het feit dat we pas acht maanden bezig zijn- gaat het de goede kant op.  Ik heb inmiddels alle dorpen en wijken bezocht om over  “zorg” te praten. Steeds was er tenminste 1 lid van het wijkteam mee.  Behalve van de Dorpsraden, die soms geïnteresseerde burgers meenamen, was er weinig belangstelling.  Dat wil m.i. geenszins zeggen dat er geen problemen zijn. Kennelijk zijn mensen niet bereid om deze zo maar met iemand te delen. Hoe dan ook: wij blijven communiceren en desgevraagd gaan wij in gesprek.

Keukentafelgesprekken

Vanaf 1 oktober zullen de wijkteams met 1800 mensen gesprekken voeren, onder andere over  huishoudelijke zorg, vervoerskosten, langdurige begeleiding en dagbesteding. Er zal nadrukkelijker worden onderzocht wat mensen zelf of samen met hun omgeving nog kunnen.  Er  zal maatwerk moeten worden geboden en daar zal het vooral in de gesprekken over gaan.

Accommodatiebeleid

Het accommodatiebeleid is in de inspraak geweest en 24 en 28 september as. kan er ten overstaan van de raadscommissie Samenleving worden ingesproken.  Hoewel het College van Burgemeester en Wethouders vindt dat  er sprake is van een evenwichtig duurzaam beleid, wordt dit niet altijd gedeeld door de verenigingen.  Aan de hand van de binnengekomen reacties zal door het College beoordeeld worden of het voorgenomen beleid nog moet worden aangepast.

Westfriese MarktIMG-20150903-WA0001

Afgelopen donderdag was de laatste Westfriese optocht.  Daar was duidelijk te merken dat de schoolvakanties voorbij zijn. Tijdens deze 10 donderdagen zijn er ongelooflijk veel bezoekers geweest die van heinde en ver kwamen.  Elk jaar blijkt maar weer dat dit een toeristische attractie van formaat is.

Den Helder

Uit de media vernam ik vandaag, dat de coalitie in Den Helder is gevallen.  Door interne twisten binnen de Stadspartij zijn er enkele raadsleden uit de partij gestapt.  Inmiddels worden gesprekken gevoerd met de oppositie met als doel een nieuwe coalitie te vormen.  Het is triest, dat het imago van Den Helder in zijn algemeenheid en die van politiek Den Helder wederom een deuk oploopt.  Triest!

George van Ee overledengeorge site 3

Enkele weken geleden heb ik afscheid genomen van George van Ee. George heeft voor de PvdA jaren in de gemeenteraad gezeten en was ook voor de voetbal, tennis en ANBO actief.  Hij was een buitengewoon aimabel mens met heel veel humor.  Hij was al geruime tijd ziek maar bleef daar uitermate positief over.  Een week voor zijn overlijden was hij nog bij een bestuursvergadering van de ANBO.  De PvdA is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet.

Petten

In Petten is sprake van een wonder, als je naar de nieuwe kustverdediging kijkt. De Hondsbossche en Pettemer Zeewering onder het zand en een prachtig duinlandschap met breed strand daarvoor terug.  Ook wordt één dezer dagen een begin gemaakt met de renovatie van het Plein 1945. Ben benieuwd hoe het er volgend jaar allemaal uitziet.

JOGGWP_20150824_08_24_16_Pro

Jongeren op Gezond Gewicht krijgt ook veel aandacht. Enkele weken geleden 750 leerlingen van de basisscholen in Warmenhuizen toegesproken over het nut van het drinken van water in plaats van frisdranken.  Deze zogenoemde DrinkWater campagne is ook al gestart in sommige kinderopvanginstellingen en zal uitgebreid worden naar de overige scholen in de gemeente.

Concept- begroting 2016

Dit weekend moet ik mij door de ‘Concept- begroting 2016’ worstelen ter voorbereiding op de collegevergadering, die er aanstaande dinsdag over wordt gehouden.  Wordt wel weer een uitdaging om tot een sluitende begroting en meerjarenraming te komen.

Vluchtelingencoa-vlag

De vluchtelingen waarmee wij dagelijks in de media geconfronteerd worden, gaan ook niet aan Schagen voorbij.  Er wordt momenteel samen met het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) op Noordholland Noord niveau overlegd welke bijdrage de betrokken gemeenten kunnen leveren aan deze problematiek.

Dit was weer een korte schets van zaken die mij momenteel bezig houden.  Wil je ergens op reageren of ben je kritisch over het gevoerde beleid laat het me weten (benblonk@quicknet.nl).

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk