Door op 22 februari 2017

Van de wethouder Blonk: Rolf, sociale sector, drinkwaterproject en STEMMEN!

Goed nieuws

In mijn eerste blog van het nieuwe jaar wil ik om te beginnen mijn blijdschap uitspreken over het herstel van Rolf Klant. Ik heb hem recent bezocht in Heliomare en trof een blije, gelukkige Rolf, die een eind op weg bleek in zijn herstel. Hij zal wel nog enkele maanden nodig hebben, maar als je ziet waar hij vandaan komt dan mogen we alleen maar dankbaar zijn. Hennie heeft ook het nodige voor haar kiezen gekregen en een voorspoedig herstel zal haar ook helpen de afgelopen beroerde periode snel te vergeten.

”Werk aan de winkel voor de sociale sector”

Ik kom nog al eens ergens als het gaat om ervaringen delen over de transitie en transformatie  in het Sociaal Domein. Zo was ik onlangs in Haarlem, waar ik een inleiding mocht aanhoren van Evelien Tonkens. Zij is Hoogleraar burgerschap en humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek. Ik zal proberen een korte schets van haar inleiding weer te geven:

”Werk aan de winkel voor de sociale sector”

‘Na de decentralisaties zijn nieuwe gevoelens van schuld en schaamte ontstaan bij het vragen om hulp. We spreken mensen aan op “de eigen kracht” en “activeren van het eigen netwerk”. Maar mensen kloppen pas bij de gemeente aan als dat niet meer lukt en het water ze aan de lippen staat. Zij krijgen door het gesprek  aan de keukentafel het gevoel aangepraat “wat ben ik een mislukking, omdat ik het niet alleen red en mijn sociale netwerk niet kan activeren’.

Het appel op de burger is ten opzichte van tien jaar geleden niet zo zeer veranderd. We moeten nog steeds verantwoordelijk, zorgzaam en fatsoenlijk zijn. Wel veranderd is  het gebrek aan solidariteit. De boze burger is boos op de afbouw van de verzorgingsstaat en boos op datgene wat hij ziet als “het voortrekken “ van nieuwe Nederlanders. De boze burger koppelt die twee zaken onterecht aan elkaar. Een deel van de politiek  neemt dit over en versterkt daardoor dit gevoel.

Stigmatisering betekent een aanval op de waardigheid van mensen en is inmiddels een klemmender probleem dan discriminatie. Uit internationaal onderzoek blijkt dat stigmatisering  enorme gevolgen heeft voor de samenhang in de samenleving. Die stigmatisering is een kweekvijver  voor een nieuwe groep boze burgers die in opstand komt  tegen de boze burger van nu. Dat brengt ons ver van de overbruggende solidariteit die zo nodig is voor een toekomstbestendige  verzorgingsstaat. Er is dus nog veel werk aan de winkel binnen het sociaal domein.’

U begrijpt dat zo’n inleiding mij aan het denken zet en ik leg het als volgt uit. Burgers hebben recht op het eerlijke verhaal. Alles bij het oude laten is geen optie. We zullen moeten uitleggen dat er keuzes gemaakt moeten worden om ons Nederland voor de toekomst duurzaam te houden. Dat betekent een offer voor iedereen. Van belang daarbij is dat kwetsbare burgers niet tussen wal en schip mogen vallen en dat daar altijd maatwerk moet worden geboden. Zoals bekend probeer ik dat overal uit te leggen, maar ook waar te maken. Ik roep dan ook iedereen op om mij te informeren over signalen uit de samenleving, waarbij blijkt dat mensen of groepen mensen buiten de boot vallen. Daar sta ik voor, evenals de PvdA.

Een greep uit de activiteiten

De afgelopen periode heb ik de eerste klant (Molly Steenvoorden) in het verbouwde gemeentehuis mogen ontvangen, een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Luus Kaandorp (Tuitjenhorn), ik mocht de vrijwilligers, die betrokken geweest zijn bij de opvang van vergunninghouders bedanken, in Hoorn een theatervoorstelling over jeugd ‘Road Trippin’ zien, de regionale raadscommissie over De Kop Werkt bijwonen, de politieke dag in het Regiuscollege  met Bob Deen nr 41 van de groslijst en Martijn Otten het jeugdige duoraadslid van de gemeente Leiden meebeleven, een optreden in ‘Wat Schagen denkt’ over vrijwillige onafhankelijke adviseurs in Dirkshorn, een congres over de meest dementievriendelijke gemeente, een bijeenkomst over huwelijksdwang en achterlating, de opening van het drinkwaterproject in de Julianaschool in Schagen en ’t Zwanennest in Schagerbrug etc.

Werkzaamheden komende tijd

De komende tijd hoop ik met voorstellen te komen om de eigen bijdragen voor begeleiding en dagbesteding te verlagen, vakonderwijs bewegen op de basisscholen in te voeren en een ouderenpakket, waarbij mensen met een laag inkomen toch aan allerlei activiteiten kunnen deelnemen.

Jaarrekening 2016

Ook is dit jaar interessant de discussie over de vaststelling van de jaarrekening. Er is eenmalig een meevaller van ruim 4 miljoen euro. Ongeveer 2.5 miljoen wordt overgehouden in het Sociaal Domein. De gemeenteraad heeft het college gevraagd met voorstellen te komen hoe dit bedrag ten goede kan komen binnen “de zorg”.  Binnenkort zullen we met voorstellen komen die, als zij een structureel effect zouden hebben, binnen de reguliere begrotingen kunnen worden opgevangen. Een uitdaging, maar altijd beter dan een tekort te moeten opvangen door b.v. nieuwe bezuinigingen.

Stemmen moet!

Het wordt al met al een spannend jaar, waarvan ik hoop dat iedereen gaat stemmen en dat voldoende over het voetlicht komt dat de PvdA het verschil maakt.

Ik ben altijd bereid per mail, telefonisch of mondeling contact te leggen. Maak een afspraak en kom langs of nodig mij uit, dan kom ik langs.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk.