30 april 2017

Van de Wethouder Ben Blonk: enorme verlies, verkoop gemeentehuizen, meevaller, mogelijke fusie voetbal

Teleurstellende verkiezingsuitslag
De afgelopen periode stond in het teken van het enorme verlies van de PvdA bij de verkiezingen van de Tweede Kamer. Niet dat ik het niet zag aankomen, maar ik hoopte zo dat het mee zou vallen.  Behalve de teleurstelling over het enorme verlies vond ik het ook zo oneerlijk. Je nek uitsteken om in de crisis overeind te blijven en vervolgens ook nog pijnlijke maatregelen te moeten treffen om de zorg betaalbaar te houden. Ik denk dat Samson als fractievoorzitter en Asscher als lijststrekker onvoldoende duidelijk hebben kunnen maken welke prestaties geleverd zijn. Na de verkiezingen wordt dit wel door vriend en vijand genoemd, maar daar heb je zo weinig aan.

Hoe het ook zij we zullen ons weer bijeen moeten rapen en ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.  Ook voor deze verkiezingen geldt dat we duidelijk moeten maken waar ons beleid in de afgelopen jaren toe heeft geleid. En dat is heel veel…….

Verkoop gemeentehuizen

Momenteel speelt de discussie over de verkoop van het gemeentehuis in Tuitjenhorn. Als college hebben wij niet direct gekozen voor de hoogste opbrengst, maar voor het mooiste plan. Naar onze mening is het concept, zoals de Telefooncentrale in Alkmaar, dat creatieve ondernemers verbindt voor Tuitjenhorn de beste optie.  En natuurlijk roept iedereen nu, dat ze dat ook wel kunnen en ze meer hadden willen bieden. Daar waren wij niet van overtuigd en vandaar deze beslissing. Er zit ook geen risico aan.

Er is een betalingsregeling getroffen over een aantal jaren, maar mocht blijken dat die niet wordt nagekomen, dan vervalt het gebouw weer aan de gemeente. De VVD maakt er een enorm politiek spektakel van en dat begrijp ik wel. Die partij is in Schagen afgegleden naar een bedenkelijk niveau en probeert met dit onderwerp te scoren. Sterker: ze proberen anderen te bewegen claims bij de gemeente neer te leggen en dit heb ik in mijn politieke carrière nog niet meegemaakt. Je hoeft het niet eens te zijn met de beslissing van het college, want dat gaat er over, en je mag je daarmee ook nog profileren, maar daar moet het dan bij blijven.

Overigens is het gemeentehuis in Schagerbrug ook verkocht en de Stichting ’Beleef het Leven’ gaat hierin dementerenden huisvesting bieden. Ook hier geldt, dat het college het concept toejuicht. Woningbouw op beide locaties, wat zeker een hogere prijs zou hebben opgeleverd, is op de korte termijn niet mogelijk omdat dit direct ten koste zou gaan van andere vastgestelde locaties. Hoe het ook zij: voor de Raadsvergadering van 9 mei a.s. zal de VVD een motie indienen waarvan de strekking mij nog niet helemaal helder is en daarmee is de discussie gevoerd.

Meevaller 2016

Wat ook de komende weken gaat spelen, is de besteding van de eenmalige meevaller over 2016 van 2.9 miljoen euro in het Sociaal Domein.  Op verzoek van de gemeenteraad zijn er bestedingsvoorstellen uitgewerkt, die op 6 juni a.s. aan raads- en commissieleden zullen worden gepresenteerd. Zij kunnen voor die datum ook zelf nog suggesties indienen.

De collegevoorstellen gaan over:

  1. Kwetsbare jongeren zorg, onderwijs en arbeidsmarkt,
  2. ouderenzorg in de kernen (ontmoetingsplaatsen),
  3. Huisvesting wijkverenigingen Waldervaart, Groene Schakel en de Blokhut
  4. Versterken van de waakvlamfunctie (volgen van personen waar problemen zijn opgelost); 5. voorkomen van obesitas bij kinderen (inzet diëtiste op school)
  5. Opzetten van een data center
  6. Invoeren van een ouderenpakket om gebruik te kunnen maken van sport- cultuur en schoolvoorzieningen
  7. Ontwikkeling van een perspectiefplan vanaf 16 jarigen
  8. Inzet van buurtgezinnen
  9. Valpreventie.

Omdat het vooralsnog een eenmalige meevaller is, wordt het ook nog een uitdaging de onderwerpen te kiezen die na slagen een vervolg kunnen krijgen.

Minder zware onderwerpen

Behalve deze zware onderwerpen waren er ook nog luchtiger zaken waar ik bij betrokken was.
B.v. de opening van het theetuin en de winkel bij Midgard,
de prijsuitreiking van de optocht in Callantsoog op Koningsdag,
een bespreking georganiseerd door Jan Schrijver met PvdA Statenleden over de gevolgen van het Kustpact,
de generale repetitie van de musical “het Jungleboek” door de klassen van 2@ccent van het Regiuscollege (uitvoering 31 mei a.s.), en
de ledenvergaderingen van de Sportadviesraad en Kunst- en Culturele Adviesraad.
Bij de Sportadviesraad werd een onderzoeksrapport gepresenteerd over een mogelijke fusie tussen SRC en de vv Schagen. Hierover zullen de ledenvergaderingen zich in de komende maanden moeten uitspreken.

Rolf Klant

Afgelopen weekend werd ik benaderd door Rolf Klant en daaruit bleek mij dat hij zich al weer een beetje met de politiek aan het bemoeien is.  Dat is natuurlijk goed nieuws en laten we hopen dat hij weer snel in staat is de draad weer op te pakken.

Reacties. Stuur ze naar ben.blonk@schagen.nl.
Wil je een afspraak: bel me.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk