4 februari 2014

Van de wethouder………

Dieptepunt:
De maand januari is al weer voorbij en het wordt dus tijd weer eens iets van me te laten horen.
Januari was een maand vol hoogte- en diepte punten.
Een dieptepunt was het politieke gesteggel over het Slot.
Dankzij een bemiddelaar zal een bestuur worden gevormd dat het vertrouwen van de gemeenteraad geniet.
Er worden concrete afspraken gemaakt met de huurder van Het Slot en de hotelkamers, waarbij de verhuur aan culturele instellingen voor 100 dagdelen geborgd is.  Hopelijk zal nu de rust terugkeren en de exploitatie van Het Slot voorspoedig verlopen.

Hoogtepunt:
Een hoogte punt is de start onlangs  van de voorbereidingen voor de bouw van de basisscholen in Burgerbrug en St. Maartensbrug: een project waaraan ik al jaren werk en dat nu opeens in een stroomversnelling raakt.
Verwacht wordt dat eind van het jaar de eerste palen de grond in kunnen en de scholen in het schooljaar 2015/2016 in gebruik genomen kunnen worden.

Subsidiebeleid:
Eind januari is gestart met de harmonisatie van het subsidiebeleid en de bezuinigingen op de subsidies.
In de sector Samenleving moet 2.8 miljoen worden bezuinigd en dat is een enorme opgave.
De inzet is dat in overleg met de verenigingen te doen.
Op het moment dat ik deze blog schrijf zijn er bijeenkomsten geweest met verenigingen op het terrein van Zorg en Welzijn en op het terrein van Kunst en Cultuur. Gevraagd is aan de verenigingen wat er gebeurt als de subsidiëring stopt en onder welke voorwaarden er bezuinigd kan worden.
Ook is gevraagd aan te geven welke activiteiten in ieder geval moeten worden gesubsidieerd.
Aan de hand van de input van de verenigingen zullen een aantal scenario’s worden uitgewerkt die een volgende keer worden voorgelegd.
Een scenario is om de kaasschaafmethode toe te passen, maar b.v. ook door voor een bepaalde doelgroep te kiezen zoals jeugd.
Zo wordt geprobeerd een subsidiebeleid te ontwikkelen waarvoor draagvlak is.
Uiteindelijk zal de gemeenteraad het subsidiebeleid moeten vaststellen.

Sociaal domein:
De maand januari stond ook in het teken van de inrichting van het sociaal domein.
Zo hebben alle gemeenteraden (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) de uitvoeringsnota “Met kop en schouders”  vastgesteld en wordt hard gewerkt aan het inrichtingsplan.
Hierin wordt o.a. de locatie van het te vestigen regionaal administratie en kenniscentrum  (RAKC) opgenomen. Inmiddels heeft de waarderingscommissie geadviseerd dit RAKC in Schagen te vestigen.
Op 11 februari zullen de colleges van burgemeester en wethouders hierover een besluit nemen.
Ook zal in het inrichtingsplan worden opgenomen hoe de wijkteams worden samengesteld, welke financiële middelen beschikbaar zijn, welke risico´s er zijn en de wijze van participatie van inwoners en cliënten.
Kortom: er moet nog heel veel geregeld worden.

Fotocollage:
In de raadsvergadering van januari werd mij, ter ere van het 50 jarig bestaan, door de voorzitter van Fotoclub AFV Schagen, de heer Henk Katuin een fotocollage overhandigd met foto’s van alle dorpen en wijken van Schagen. (Foto gemaakt door Ans Heyne)
Henk Katuin
De foto’s in de collage waren allemaal genomen van 8 meter hoogte en dit heeft een leuk effect.
Brede school Warmenhuizen Ook vermeldenswaardig is de bouw van de nieuwe brede school in Warmenhuizen.
De bouw verloopt voorspoedig en wordt na de zomervakantie in gebruik genomen.
De Stichting Kinderopvang Harenkarspel zal ook hierbij worden gehuisvest en één dezer dagen zal ook daarvoor de eerste paal de grond ingaan.
Het consultatiebureau van de GGD zal in de brede school een ruimte krijgen.
Ik hoop hiermee een redelijk beeld te geven waarmee ik zoal bezig ben.
Vragen of opmerkingen? Laat het mij weten.
Met vriendelijke groet,
Ben Blonk
ben.blonk@schagen.nl