Door op 18 december 2013

Van de wethouder…………………………

Inmiddels zijn we aan het eind van het jaar aangekomen en ben ik al weer bijna een jaar wethouder van Schagen.
Voor mijn gevoel is dit voorbij gevlogen.

Wel is er het nodige gebeurd.
De afgelopen maanden heeft het politiek gerookt over het Slot Schagen en dinsdag 17 december zal de heer van der Kruit zijn advies aan de gemeenteraad uitbrengen.
Dan zal blijken of de oplossing waarvoor het college van burgemeester en wethouders in meerderheid heeft gekozen de verkeerde was.
Hoe dan ook het wordt tijd dat het beheer en de exploitatie van Het Slot Schagen gedegen gaat gebeuren. Zodat de verantwoordelijken zich  bezig kunnen gaan houden met een positieve communicatie, met als doel de ridderzaal en hotelkamers zoveel mogelijk te verhuren.
Slot-Schagen-knip-1
De verhuur van de ridderzaal zoveel mogelijk ten behoeve van culturele activiteiten.
Het onderbrengen van de “zorg” in gemeentelijke wijkteams en de administratie in één administratie en kenniscentrum zal in de raadsvergadering van 17 december aan de orde zijn.

 

Ben-Bord-3

Zo ook in de gemeenteraden van Den Helder, Texel en Hollands Kroon.  Inmiddels wordt al gewerkt aan een inrichtingsplan waarin duidelijk wordt wie de wijkteams gaan bemensen, op welke wijze er met ketenpartners (b.v. huisartsen, wijkverpleegkundigen en zorgverzekeraars) wordt samengewerkt  en met welke contractpartners (b.v. Wonen plus Welzijn, Samen en de Wering) er wordt gewerkt. Kortom ook geheel 2014 zal in het teken staan van de “zorg”.
In 2014 zal ook veel aandacht uitgaan naar het opstellen van het nieuwe subsidiebeleid. De eerste twee bijeenkomsten over dit onderwerp gaven wel aan dat hiervoor veel belangstelling is.
Het harmoniseren van het beleid, het innoveren van het beleid en het verwerken van een forse bezuiniging zal veel los maken in onze samenleving.
Het is daarom goed dat de gemeenteraad besloten heeft het opstellen van het nieuwe beleid in goed overleg met de verenigingen en instellingen te laten plaatsvinden.
Ik zal er dan ook regelmatig op terugkomen.
In de afgelopen periode heb ik kennis gemaakt met heel veel verenigingen.
Afgelopen weekend was ik nog bij een kerstmiddag van Het Rode Kruis en de Zonnebloem.
Rode-Kruis-knip-1
Een enorm aantal mensen houden zich bezig met vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Als die er niet zouden zijn zag ons land er heel anders uit.  Respect voor hun inzet.
De gemeenteraad heeft onlangs ook het lokale volksgezondheidsbeleid voor de komende jaren vastgesteld.
Die jaren zullen in het teken staan van een gezonde leefstijl en veel bewegen voor jong en oud.
Momenteel wordt dat beleid omgezet in acties die moeten leiden tot het gewenste resultaat.
Het masterplan onderwijshuisvesting is ook onlangs vastgesteld en het ziet er naar uit dat in januari 2014 gestart wordt met de voorbereidende werkzaamheden (inklinken van de grond) voor de brede basisscholen in Burgerbrug en St. Maartensbrug.
Wellicht dat het mogelijk is de opening in het schooljaar 2015/2016 te laten plaatsvinden.
Tenslotte is vermeldenswaardig dat hard gewerkt wordt aan passend primair en voortgezet onderwijs.

Dat wil zoveel zeggen als het geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen zodanig te organiseren dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
Iedere leerling moet een passende plek op één van de scholen geboden worden.

Nog één week aan de slag en dan zal ik twee weken met vakantie gaan.
Ik wens een ieder prettige feestdagen toe en hoop dat 2014 een gezond en gelukkig jaar voor velen zal worden.

Met vriendelijke groet,
Ben Blonk