Door op 25 oktober 2015

Van de wethouder: Petje af !

Vluchtelingenproblematiek

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de vluchtelingenproblematiek en het accommodatiebeleid.  De afgrijselijke mensonterende omstandigheden waarin mensen soms verkeren kunnen we niet ongemoeid laten. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen en vandaar dat mijn collega collegeleden en ik besloten hebben de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het opvangen van 225 vluchtelingen voor een periode van drie jaar in Huis ter Duin in Petten.

foto: Noord-Hollands Dagblad

foto: Noord-Hollands Dagblad

Ook is besloten 9 dagen crisisopvang te bieden voor 180 vluchtelingen in de Spartahal in Schagen.  Natuurlijk roept dit vragen op en merk je dat mensen de persoonlijke veiligheid belangrijk vinden.  Als lokale overheid en met behulp van heel veel vrijwillig(st)ers moet het mogelijk zijn de opvang veilig en humaan te laten verlopen.

Ik heb de voorbereidingen voor de opvang in de Spartahal van dichtbij mogen meemaken en ik stond versteld hoe snel en hoe goed dit door onze eigen organisatie, de beheerder van de Sporthal (personeel Sportfondsen), Wonen plus Welzijn en Sportservice is opgepakt. Petje af voor zoveel enthousiasme en professionaliteit.

Accommodatiebeleid

Het accommodatiebeleid moet in december door de gemeenteraad worden vastgesteld. Dit beleid is veelomvattend en raakt veel verenigingen.  De inspraak heeft plaatsgevonden en er wordt nu hard gewerkt aan ‘de puntjes op de i’ van het collegevoorstel.  Dit’ fijn tunen’ vindt vooral plaats met de Sportadviesraad Schagen.  Hoewel het politieke debat nog moet plaatsvinden heb ik het gevoel dat het proces goed is verlopen en we dicht bij een beleid zitten waarvoor draagvlak is.

 Keukentafelgesprekken

Begin oktober zijn we gestart met de 1800 keukentafelgesprekken over “zorg”.  Een belangrijk element is of er nog huishoudelijke hulp verstrekt kan blijven worden.  Er geldt daarbij een overgangstermijn tot 1 mei 2016. De bezoeken worden door de leden van het wijkteam gedaan en ik heb hen gevraagd maatwerk te leveren of te wel bij twijfel de menselijke maat doorslaggevend te laten zijn.

Verwacht wordt dat in maart 2016 alle gesprekken gevoerd zijn en dan weten we ook of we met het ons toegekende budget uitkomen en of het beleid humaan is.

Mantelzorgbeleid

Door steeds meer over te laten aan het zelfoplossend vermogen van de samenleving  is er extra zorg nodig voor mantelzorgers en vrijwilligers. In december zal het Mantelzorgbeleid worden vastgesteld. In het kort komt dit beleid er op neer dat de gemeente mantelzorgers zo af en toe wil ontzorgen.

Dat kan zijn: een bijdrage in een weekendje weg, het eenmalig schoonmaken van het huis of een andere voorziening waarmee de mantelzorger geholpen is.  Ook wordt er door het Mantelzorgcentrum elk jaar een geschenkbon uitgereikt aan degenen die daar ingeschreven staan.  Ook hier geldt maatwerk en dat wordt door onze wijkteams uitgevoerd.

Druppie

Druppie

JOGG

Jongeren op Gezond gewicht (JOGG) heeft momenteel veel aandacht. Op diverse scholen wordt het waterdrinken gepromoot. Zo was ik afgelopen week op de Aloysiusschool in Schagen en moet ik volgende week naar de Vogelweid en het Kindcentrum aan de Kievitlaan .

Dat doe ik samen met de coördinatrice Judith Gielens en Druppie. Ik hoop dat nog vele scholen zullen volgen. De kinderen ontvangen allemaal een leuke bidon en de school posters waarop vermeld staat hoeveel suiker er in diverse producten zit.

 

Dit was weer een greep uit mijn dagelijkse bezigheden. Wil je me ergens over spreken aarzel niet en zoek contact. Met vriendelijke groet,

Ben Blonk.