Door op 15 december 2014

Van de wethouder…………

Dagboek van de wethouder, deel 2

 

Rampenbestrijding
Op 17 november is het tijd om te oefenen met het interne Beleidsteam rampenbestrijding.

Ik mocht ook een oefening meedraaien in mijn rol als loco- burgemeester. Heel veel van de taken hebben te maken met goede en tijdige communicatie.

 

Therapiehond
’s Middags naar het Symposium Stichting Therapiehond Nederland. De bijeenkomst werd gehouden in de Magnushof en getoond werd welke waarde een goed getrainde hond heeft voor de oudere medemens.
Therapiehond-1

 

Overleg met de sport
Op 24 november gesproken met de Sportadviesraad Schagen en zes voorzitters van voetbalverenigingen, 1 voorzitter van de rugbyvereniging en de Wmo advies raad. Het waren positieve gesprekken en ik heb kunnen uitleggen dat het voorstel over het accommodatiebeleid ook bedoeld is de gemeenteraad uit te laten spreken dat er middelen vrij gemaakt moeten worden om tot een gedragen beleid te komen.

 

Van Rein Instituut
Op bedrijfsbezoek met het college aan het Van Rein Instituut in Tuitjenhorn op 25 november. Dit instituut heeft osteopathen, psychologen en fysiotherapeuten in dienst. Het hoofdkantoor staat in Alkmaar. Het instituut heeft patiënten uit het hele land. Een gedreven team staat ons te woord. De eigenaar begint ’s ochtends om 6.00 uur en gaat door tot ’s avonds laat! Ik was onder de indruk. Mijn vrouw Betty heeft ook ernstige nek- en rugklachten en zij heeft direct de volgende dag een afspraak gemaakt.

 

Remkes op bezoek
Het werkbezoek van de Commissaris van de Koning aan de sociale werkplaats Noorderkwartier vond plaats op 26 november. Ik heb meer van dit soort bezoeken meegemaakt, maar dit was heel leuk. Dat kwam met name door het feit dat Noorderkwartier een heel mooi bedrijf is met unieke werknemers waar het plezier van afstraalt. Ook de commissaris was zeer content met dit werkbezoek.

Met het college hebben we nog wat actuele zaken onder de aandacht gebracht zoals de ontbrekende schakel en het bedrijventerrein in ’t Zand. Nu maar hopen dat dit wat oplevert.
Remkes

 

GGD
’s Middags een vergadering van het algemeen bestuur van de GGD met als voornaamste agendapunt het voornemen de huisvestingskosten voor de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) in het vervolg door de individuele gemeente te laten betalen.

Daarna naar het algemeen bestuur van het Regionaal Archief in Alkmaar. Daar bleek het noodzakelijke vergaderquorum niet aanwezig en kon de vergadering niet doorgaan. Nooit eerder meegemaakt!

 

KCARS
Op 27 november positief gesprek met de Kunst- en Culturele Adviesraad Schagen. Omdat het in de subsidievoorstellen lijkt alsof er meer bezuinigd wordt dan noodzakelijk, komt het bestuur met het voorstel een bedrag beschikbaar te houden voor incidentele (eenmalige) waarderings- of stimuleringsbijdragen. Ik heb toegezegd dit serieus te nemen en ook aan de gemeenteraad te zullen voorleggen.

 

Inspreekavond subsidie- en accommodatiebeleid
Dan is er op 2 december weer een bijeenkomst, waarin verenigingen kunnen inspreken over het subsidie- en accommodatiebeleid. Het betreft 8 verenigingen.

 

Op 3 december in overleg met de ambtenaren over de reacties van de insprekers. Dezelfde dag moet de reactie van het college nog naar de raads- en commissieleden, insprekers en adviesorganen.

16.30 uur Gelukt!

Kindpakket
Bijgepraat over de invoering van het Kindpakket op 4 december.. Kinderen wier ouders minder dan 130 % van de bijstandsnorm verdienen kunnen € 350,- krijgen om hun kind te laten sporten, kunst en culturele educatieve activiteiten te laten ontplooien of. Dit kan digitaal geregeld worden met de verenigingen die meedoen.

Verenigingen zijn gevraagd zich te melden. Dat loopt nog niet storm en dus zullen we er nog meer bekendheid aan moeten geven.

’s Middags was de aandeelhoudersvergadering van Noorderkwartier over de begroting 2015. De vergadering is in 15 minuten afgelopen!

Nogmaals inspreekavond subsidie- en accommodatiebeleid
’s Avonds is de commissievergadering Samenleving over het subsidie- en accommodatiebeleid. Het ziet er naar uit dat het subsidiebeleid wordt overgenomen en voor de Kadernota accommodatiebeleid vindt de commissie dat opnieuw gekeken moet worden naar het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen.

Om hieraan invulling te geven moet wel duidelijk worden welke onderhandelingsruimte er is of te wel: wat mag het kosten en hoe wordt dit gedekt? Hierover moet het college voor de januarivergadering een voorstel voorbereiden.

Ik hoop dat jullie een indruk gekregen hebben van waar ik mee bezig ben. Ik wens jullie met jullie dierbaren zeer gezellige en fijne feestdagen toe en ik meld me weer in 2015.

Met vriendelijke groet,

Ben Blonk

PS: en dan heeft Ben ook nog op 19 november in de Nationale Week Kinderen Veilig samen met een psycholoog 2 uur klaar gezeten om telefoontjes te beantwoorden van kinderen met vragen of verhalen over kindermishandeling.  (red.)  

Heeft u op of aanmerkingen over deze info? Stuur een bericht naar de wethouder
Ben Blonk. ( ben.blonk@schagen.nl )