Door op 24 februari 2016

Van de voorzitter, aan de leden, over de nieuwe coalitie

Schagen, 22 februari 2016

Beste leden van de PvdA-afdeling Schagen,

Middels deze mail willen wij u op de hoogte brengen van de tot stand gekomen coalitie in onze gemeente.

De handtekeningen zijn gezet. De nieuwe coalitie, PvdA, CDA en Wens4U, is gevormd. Donderdag jl werd er op een persconferentie nadere toelichting gegeven. U hebt dat allemaal in de krant kunnen lezen. Af en toe zijn er over het verloop van de onderhandelingen via de site, en ook in de Algemene Ledenvergadering in januari mededelingen over gedaan.

De eerste informatieve gesprekken met de oppositiepartijen gaven ons een goed beeld hoe zij tegen de coalitie en de tot dan toe behaalde resultaten en de samenwerking binnen de Raad aankeken. Ook kwam in de gesprekken naar voren wat zij naast het coalitieakkoord nog graag gerealiseerd wilden zien. Dit hebben wij verwerkt in een addendum op het bestaande akkoord en aangevuld met wensen van onze nieuwe coalitiepartner Wens4U. De inhoud van het oorspronkelijke coalitieakkoord blijft hierbij overeind. Hiervan is al veel gerealiseerd en veel zaken zijn nog in behandeling. Het feit, dat ook met andere partijen in de Raad in dit addendum rekening is gehouden, vinden wij een duidelijk signaal naar de inwoners van Schagen dat wij met de hele Raad gaan voor de belangen van de inwoners.

0,5 fte wethouder financiën

De wens van het CDA en de PvdA en Wens4U was, dat er een wethouder voor 0,5 fte bij kwam, omdat wij verantwoord en duurzaam bestuur van cruciaal belang vinden, als het gaat om financiën. We staan als gemeente voor een zware financiële uitdaging om met minder geld meer taken uit te voeren en ons streven is om toch onze inwoners steeds beter van dienst te zijn. De coalitie neemt de verantwoordelijkheid voor de besteding van gemeenschapsgeld zeer serieus, we willen waarborgen dat dit ook in de komende jaren zo blijft.

De gemeente heeft een taakstelling om behoorlijk te bezuinigen en moet op veel gebieden offers brengen om hieraan te voldoen. Het belang van een ervaren en deskundig bestuurder op het gebied van financiën om op verantwoorde wijze de bezuinigingen te kunnen waarmaken, heeft een toegevoegde waarde op deze post. Het is van cruciaal belang dat de toekomstige wethouder financiën niet alleen zeer ervaren is op dit gebied, maar ook de politieke en de maatschappelijke idealen van de coalitie volmondig en oprecht onderschrijft. Iemand die goed bekendis met de regio, heeft daarbij duidelijk toegevoegde waarde.

Kandidaat-wethouder

De coalitie ziet de door Wens4U voorgestelde Jan Steven van Dijk, voormalig wethouder van Hollands Kroon en Niedorp, als een geschikte kandidaat die aan al deze eisen voldoet. Jan  Steven van Dijk behoudt zijn PvdA-lidmaatschap en zal als PvdA-wethouder benoemd worden. Hij is en blijft echter de wethouder van Wens4U. Wij, bestuur, fractie en wethouder van de PvdA Schagen staan volledig achter de benoeming van Jan Steven van Dijk. We kennen hem goed door de intensieve samenwerking die wij in de afgelopen jaren met hem gehad hebben. Jan Steven van Dijk is een integer en deskundig bestuurder die het belang van de gemeenschap te allen tijde voorop stelt. Daarmee past hij volledig in het profiel van het huidige college en we zullen de gemeenteraad vragen om Jan Steven van Dijk tot  wethouder van de gemeente Schagen te benoemen.

Met vriendelijke groet,

Marga de Groen,

PvdA Schagen