Toespraak Ben Blonk door Hans Heddes

Door Hans Heddes op 5 juni 2018

Mijn eerste ontmoeting met Ben dateert uit 2006. Ben als wethouder in Zijpe en ik mocht vanuit Schagen dezelfde portefeuille beheren. In verschillende settingen zaten we samen aan tafel. Opvallend feit: Ben wist alles! Ik heb overwogen om Ben in te schrijven voor alle landelijke quizzen van Nederland, zodat het eventuele begrotingstekort van de gemeente Zijpe door Ben eigenhandig tot nul zou worden gequizd.

Inderdaad zijn parate kennis loopt als een rode draad door zijn werkzame leven en als hij even een hiaat bemerkte dan was dat de keer erop weggewerkt. Van 2006 tot 2013 hebben we schouder aan schouder het sociaal democratische element in onze gemeenten gewerkt. Want dat is Ben Blonk: altijd oog voor de mensen die het lastig hebben in onze gemeenschap en altijd bereid om daar oplossingen voor te zoeken en te vinden. Kortom een sociaaldemocraat in hart en nieren!

Tot 2013. Beiden gingen we op voor het wethouderschap van de PvdA in de nieuwe gemeente. De uitkomst is bekend, Ben ging het doen. Bij ons thuis was er even geen tijd voor het B-woord, de naam B. mocht niet gebruikt worden. Het was van tijdelijke aard. Als fractievoorzitter mocht ik opnieuw intensief met Ben samen werken. Onder het motto “if you can’t beat him, join him” is de nieuw gevormde fractie met Ben gaan samenwerken om het coalitieakkoord uit te voeren.

Ook in deze periode heeft Ben er keihard aan getrokken om in economische storm toch het sociaaldemocratische schip op koers te houden. Bezuinigingen op vele terreinen, maar daar waar mogelijk oog voor de kwetsbare mensen. In 2017 ging Ben zijn eigen slotakkoord componeren. Met een overschot op het sociaal domein konden een aantal lang gekoesterde wensen in vervulling gaan. Kindpakket, ouderenpakket en nog een aantal sociale maatregelen zorgden ervoor dat de footprint van Ben Blonk op het sociale pakket van de gemeente Schagen gezet werd.

Foto: Schagen FM

Ben, ik heb veel van je geleerd, de PvdA is je eeuwig dankbaar voor al je werk en daarom heeft het zijne majesteit behaagd …Oh nee. Opnieuw, ik denk dat ik namens de PvdA, de inwoners van de gemeente Schagen, deze Raad en alle mensen hier aanwezig mag zeggen, dank, dank, dank, respect voor je daden en alle goeds voor de toekomst met je vrouw, kinderen en kleinkinderen. Ik verzoek u om staande een applaus te geven.

 

 

Hans Heddes

Hans Heddes

Mijn naam is Hans Heddes, geboren in 1961 in Haringhuizen. Vanaf 2001 ben ik actief politiek betrokken voor de PvdA. Van 2003 tot 2006 als lid van de gemeenteraad Schagen en vervolgens van 2006 tot 2013 als wethouder voor deze gemeente met de portefeuille Samenlevingszaken. Van 2013 tot 2018 ben ik fractievoorzitter van de partij

Meer over Hans Heddes