Stand van zaken overschot sociaal domein 2016 en andere projecten en vraagstukken

26 maart 2018

Stand van zaken projecten voortkomend uit het overschot sociaal domein 2016 en andere projecten en vraagstukken volgend uit de begroting 2018.

Tijdens de raad van 26 september 2017 heeft u raad besloten om uit het overschot van 2016 een bedrag beschikbaar te stellen van 1,5 miljoen om verschillende projecten en plannen binnen het sociaal domein te realiseren. De afgelopen maanden is een start gemaakt en zijn de eerste concrete stappen zichtbaar. In deze memo laat ik laat zien wat de stand van zaken is per project en welke vervolgstappen we de komende maanden gaan maken.

Daarnaast geef ik de laatste stand van zaken van projecten binnen het Sociaal Domein waarvoor een budget is opgenomen in de begroting 2018.
Verder lezen:

Raadsinformatiememo stvz projecten febr 2018