18 oktober 2014

Sluiting bibliotheken baart PvdA zorgen.

De aangekondigde sluiting van een aantal bibliotheek steunpunten heeft  ook bij de fractie en veel leden van de PvdA voor veel onrust gezorgd.
Zonder dat we de harde feiten kennen, het raadsvoorstel kom pas in de raad van november, hangen er donkere wolken boven iets wat  behoort tot een  primaire bouwsteen van de sociaal democratie.

Het bestrijden van de laag geletterdheid is reeds decennia lang een speerpunt geweest van de PvdA.

Om deze reden zullen wij de komende weken samen met onze coalitie partners kijken of er mogelijkheden zijn om dit onheil af te wenden.

Het feit is wel dat we als gemeente vanuit Den Haag een enorme bezuinigings opgave krijgen die het college voor grote problemen stelt.

Wij willen zoeken naar een oplossing, niet zoals sommige oppositie partijen door het verhogen van de toeristen belasting.

Buiten het feit dat in het kader van continuïteit van beleid een aantal maanden geleden de hoogte van de belasting hebben vastgesteld,  is het ook niet mogelijk tegenover de recreatieve bedrijven die hun plannen voor 2015 reeds hebben uitgewerkt.

We zullen moeten zoeken naar andere manieren en in de raad van november hier een beslissing over nemen.

Fractie PvdA Schagen