PvdA en coalitieprogramma.

Door Hans Heddes op 4 juni 2018

Op 29 mei jl. is het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. De PvdA heeft opnieuw een post in dit college weten te bemachtigen, ondanks het tegenvallende verkiezingsresultaat. Ik ga de portefeuille duurzaamheid, infrastructuur en openbaar gebied inhoud geven.

In het coalitieprogramma zitten volop elementen uit ons verkiezingsprogramma. Natuurlijk hebben we in het hoofdstuk “zorg en sociale zekerheid” onze accenten gelegd, maar ook op “duurzaamheid, wonen en landbouw” komen onze teksten terug. De komende periode zal in het teken staan van de beheerprogramma’s. De hele oppervlakte van onze gemeente wordt in kaart gebracht wat betreft wegen, groen en water.

Ook wordt daarbij aangegeven wat de staat van onderhoud is van de betreffende weg, boom of sloot. Daarna wordt er een prijskaartje gehangen aan het betreffende onderdeel om het langjarig te beheren. Met de Raad zal de discussie gevoerd worden op welk niveau dit hele gebied beheerd zal moeten worden. Natuurlijk is het nog even afwachten of er genoeg geld voorhanden is om dat betreffende niveau te kunnen garanderen.

In de nota van uitgangspunten, die komende maand zal worden besproken, zijn de ambities op duurzaamheid duidelijk beschreven. Natuurlijk ga ik eerst werk maken van een coalitiebesluit om alle verenigings- en stichtingsgebouwen onder de zonnepanelen te krijgen.

Daarnaast zal er een energietransitie-agenda worden gemaakt. Hoe gaan we de komende periode, samen met de bevolking, bedrijven en andere belanghebbenden, onze omgeving inrichten zodat we, op termijn, aan de klimaat- en energie-eisen voldoen.

Om draagvlak voor maatregelen te hebben is het van groot belang om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Om je eigen huis met zo min mogelijk energie te verwarmen en zonder aardgas straks de tweede helft van de 21ste-eeuw in te kunnen gaan, zijn nu maatregelen nodig. Centraal in dit hele proces zal natuurlijk de mens staan.

Als het gaat om duurzaamheidsleningen zal ik me sterk maken voor de mensen met een smalle beurs. Ook deze groep verdient het om mee te gaan in deze transitie en heeft meer steun nodig. Ook als het gaat om mensen in zorgcentra en hun buitenruimte. Deze gebieden moeten, als het even kan, voorrang krijgen.

Hans Heddes

wethouder duurzaamheid, infrastructuur en openbaar gebied.

Hans Heddes

Hans Heddes

Mijn naam is Hans Heddes, geboren in 1961 in Haringhuizen. Vanaf 2001 ben ik actief politiek betrokken voor de PvdA. Van 2003 tot 2006 als lid van de gemeenteraad Schagen en vervolgens van 2006 tot 2013 als wethouder voor deze gemeente met de portefeuille Samenlevingszaken. Van 2013 tot 2018 ben ik fractievoorzitter van de partij

Meer over Hans Heddes