7 december 2015

Persbericht onderhandelingen Nieuwe Coalitie Schagen

De partijen CDA en PvdA in Schagen hebben met zes partijen gesprekken gevoerd over de samenstelling van het gemeentebestuur voor de komende 2,5 jaar. Ook mogelijke aanpassingen en aanvullingen van het beleid voor deze periode zijn besproken. Op woensdag 2 december hebben de fracties van CDA en PvdA gezamenlijk besloten om nadere gesprekken te voeren met Wens4U en JESS.

Komende week zullen deze gesprekken worden gehouden. CDA en PvdA streven naar een evenwichtig bestuur van de gemeente Schagen. Belangrijk is dat er snelheid in het formatieproces blijft zitten, maar de partijen zullen geen overhaaste beslissingen nemen. Het eerstvolgende gesprek staat gepland op 7 december.

CDA en PvdA danken alle uitgenodigde partijen voor hun constructieve inbreng en de plezierige sfeer waarbinnen de gesprekken zijn gevoerd. Alle inhoudelijke voorstellen zullen in het verdere proces meegewogen worden ten gunste van eventuele aanvullingen op het huidige coalitieakkoord.

Sander Lensink
CDA Schagen

Hans Heddes
PvdA Schagen

Voor meer informatie: Sander Lensink (06-30165538), Hans Heddes (06-10288441).

Persbericht: KLIK HIER