Door Hans Heddes op 3 november 2015

OZB verhoging: SAMEN sterk en sociaal

De PvdA ontvangt veel positieve, maar ook zeer negatieve reacties over de naderende ozb-verhoging ten behoeve van het nieuwe accommodatiebeleid. Het gaat om instandhouding van de gebouwen en terreinen van dorpshuizen, zwembaden en (sport)accommodaties.

Allereerst willen we duidelijk zijn: voor de PvdA is dit absoluut geen juichbeslissing.

Wat zijn onze overwegingen.

In 2013 werd duidelijk dat het “sociaal domein”, waaronder dit accommodatiebeleid valt, fors moest bezuinigen. Door de crisis krijgen alle gemeenten minder geld vanuit het Rijk (gemeentefonds). Wel krijgt de gemeente tegelijkertijd een aantal taken erbij: de zorg voor mensen die het moeilijk hebben (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Hierdoor is er veel minder geld beschikbaar om dorpshuizen, zwembaden en sportaccommodaties te blijven ondersteunen.

Criteria moeilijk

We hadden er voor kunnen kiezen om een lijst te maken met alle dorpshuizen, zwembaden en sportaccommodaties. Om vervolgens te gaan strepen welke we niet meer gaan steunen.

dh waarland

Dorpshuis Waarland

Criteria om daarin verantwoorde keuzes te maken zijn moeilijk te formuleren. Is dat de nabijheid van een ander dorpshuis, zwembad of voetbalclub? Een voorbeeld: dorpshuis Waarland wordt voor € 30.000,- per jaar gesubsidieerd door de gemeente. Dan was de keuze wellicht geweest: we sluiten Waarland. Bewoners moeten hun heil dan maar in dorpshuis Warmenhuizen zoeken, dat al subsidieloos draait.  Begrijpelijk dat dit in Waarland lastig uit te leggen is.

Iedereen gelijke kansen, maar met meer inzet

In het kader van de leefbaarheid voor alle kernen van onze gemeente hebben we een andere insteek gekozen. We laten alle gesubsidieerde accommodaties bestaan. We proberen ze langjarig (in ieder geval t/m 2027) van onderhoud te voorzien. Wel vragen we aan de gebruikers meer inzet in financiële zin, maar ook in menskracht.

burgemeester vvschagen

VV Schagen

Verenigingen gaan fors meebetalen

Deze rekensom heeft opgeleverd dat alle verenigingen fors gaan meebetalen aan het onderhoud van hun eigen complex. Als zij  het onderhoud aan de gemeente overlaten krijgen zij een forse huurverhoging. De Sport Advies Raad heeft dit voorgelegd aan haar leden (inmiddels zijn dat alle sportverenigingen in de gemeente Schagen). De sportverenigingen hebben daar een akkoord voor gegeven.

dh klimop

De Klimop St Maarten

Het zou voor een sportvereniging wel kunnen betekenen dat ze de contributies moeten verhogen. Men kan er voor kiezen om zelf meer onderhoud te plegen. Of de prijs van de consumpties te verhogen.

Dorpshuizen zijn akkoord

De beheerders van de dorpshuizen kunnen zich vinden in het voorgestelde beleid. Dat zal voor sommige dorpshuizen betekenen dat ze minder subsidie krijgen. Daarnaast zullen zij hun eigen opgebouwde kapitaal
moeten inzetten voor het onderhoud.

OZB-verhoging noodzaak voor dekking

Met bovengenoemde maatregelen is de financiële dekking voor het plan helaas niet volledig. Er zal nog steeds meer geld nodig zijn, dan beschikbaar is. Het tekort is omgerekend naar een ozb-verhoging. Hierdoor betaalt elke bewoner mee aan het in stand houden van dorpshuizen, zwembaden en (sport)accommodaties.

Samen sterk en sociaal

oudesluis

Oudesluis

Met dit extra geld wordt de leefbaarheid en de binding in alle kernen bevorderd. Samen sterk en sociaal.
Dit heeft de PvdA u belooft. Daar houden wij ons aan.

KLIK HIER voor de lijst waarop staat wat 9% ozb-verhoging extra per jaar kost. Het hele accommodatievoorstel is op de site van gemeente: www.Schagen.nl  te vinden.

Hans Heddes

Hans Heddes

Mijn naam is Hans Heddes, geboren in 1961 in Haringhuizen. Vanaf 2001 ben ik actief politiek betrokken voor de PvdA. Van 2003 tot 2006 als lid van de gemeenteraad Schagen en vervolgens van 2006 tot 2013 als wethouder voor deze gemeente met de portefeuille Samenlevingszaken. Van 2013 tot 2018 ben ik fractievoorzitter van de partij

Meer over Hans Heddes