Door op 10 september 2015

Opvang vluchtelingen

 

Op 30 september 2014 heeft de PvdA Schagen het college opdracht gegeven om met het COA in contact te treden over het eventueel plaatsen van vluchtelingen in onze gemeente. Tijdens de behandeling in de raad vroeg burgemeester van Kampen ons om enige terughoudendheid te betrachten. Dit in verband met de enorme werkdruk die er op dat moment binnen de gemeenteorganisatie was.

December 2014 is deze brief uiteindelijk verzonden. Volgens het college heeft het COA zich daarna niet meer gemeld. Wel apart gezien de enorme druk die er nu in het land is.

Tijdens de afgelopen zomervakantie konden we niet meer wachten. We hebben, samen met het CDA, artikel 41 vragen[1] gesteld over de ontstane situatie. Tevens hebben wij verzocht om opnieuw met het COA in contact te treden en onze diensten aan te bieden. Deze toezegging hebben we in huis. Ik heb begrepen dat de burgemeester op zeer korte termijn hierop gaat reageren.

Wat ons betreft rijkelijk laat, maar beter laat dan nooit.

U mag van ons verwachten dat we de druk bij het college nu hoog houden. En geen langer uitstel wensen.

Raadslid Rolf Klant

[1] schriftelijke vragen aan het college met maximale antwoordtermijn van 30 dagen