Door op 19 januari 2014

Nieuwjaarsbijeenkomst te Eenigenburg

Op 11 januari is in Eenigenburg een algemene ledenvergadering met Nieuwjaars borrel van de PvdA afdeling Schagen gehouden.
Er waren 25 van de 163 leden aanwezig bij de vergadering.
Tijdens de vergadering is uitgebreid teruggeblikt op het afgelopen jaar.
Zo werd er stilgestaan bij de leden die het aflopen jaar helaas zijn overleden, maar ook bij de nieuwe leden die we hebben mogen verwelkomen.
Uiteraard kwam ook de samenwerking binnen de fractie en tussen fractie en coalitie en oppositie in onze nieuwe gemeente aan de orde.
Hans-Heddes-knip-1

Binnen de fractie is vanaf het begin op een prettige en constructieve manier samengewerkt en ook binnen de coalitie loopt het, na enige strubbelingen, nu goed. Naast het verleden zijn ook de plannen voor de toekomst besproken. Op sociaal gebied komt er heel wat op de gemeente af. De PvdA Schagen wil daar, door het organiseren van onder andere themabijeenkomsten de nodige aandacht aan besteden. Tijdens de vergadering is er een werkgroep opgericht om deze bijeenkomsten te organiseren. Uiteraard zijn ideeën voor activiteiten en bijeenkomsten altijd van harte welkom!

 

Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Jannie Paarlberg. Jannie we zullen je echt missen!

 

Jannie-knip-1

 

 

 

 

Als nieuwe bestuurleden zijn Ton Kuijs
Ton-Kuijs-knip-1

en Helga Wagemaker benoemd, waarmee het bestuur weer op volle sterkte is.
Helga-Wagenmaker-knip-1

We hopen bij de activiteiten die we in 2014 gaan organiseren veel van onze leden te mogen ontmoeten.

Elsbeth Pinksterboer