9 januari 2015

Nieuwe PvdA website; alles over de Langdurige Zorg!

Afgelopen week heeft Hans Spekman bij Jinek onze website over de langdurige zorg gelanceerd : www.pvda.nl/zorgindebuurt.

Op de website staat beschreven wat er sinds 1 januari is veranderd op het gebied van de langdurige zorg. Ook worden voorbeelden besproken waar deze zorg in de buurt mooie resultaten oplevert en kunnen betrokkenen reacties geven.

‘Er verandert veel in de langdurige zorg. Om de toekomst van de verzorgingsstaat te garanderen was aanpassing hard nodig. Al die professionals worden nu gehinderd door een star systeem dat weinig ruimte laat voor maatwerk.

Venlo liep al vooruit op de veranderingen en heeft laten zien dat zonder de verspillende marktwerking de zorg niet alleen betaalbaarder wordt, maar ook beter en persoonlijker. Niet het protocol, maar de wijkverpleegkundige krijgt de hoofdrol.

Op deze website leest u wat er verandert en waarom, maar laten we vooral ook aan de hand van voorbeelden zien dat de nieuwe manier van werken resultaten oplevert. Een aantal gemeenten heeft de afgelopen jaren namelijk vooruitgelopen op de huidige veranderingen naar meer zorg in de buurt. En die ervaringen zijn erg positief!

Grote wijzigingen gaan samen met nieuwe ervaringen. Wij vragen aan alle betrokkenen om hun ervaringen met ons te delen. Goede ervaringen, waar er op de website al een aantal van te vinden zijn, en ook de slechte ervaringen. Op die manier kunnen politici van de PvdA bijsturen waar nodig, of goede voorbeelden overnemen.’, aldus Hans Spekman.