24 september 2013

Jetta Klijnsma komt naar Slot Schagen

Op woensdagavond 9 oktober bezocht Jetta Klijnsma, staatssecretaris SZW, Schagen in het kader van een discussieavond over het Sociaal Domein.
Een verslag, met foto’s, van deze inspirerende avond kunt u binnenkort hier verwachten.